Historieholdets tur til Jelling

Historieholdets tur til Jelling

I uge 43 var historieholdet (Hannah, Laura, Karla og Alfred) på studietur til Jelling – med en afstikker til Moesgaard Museum. Emnet var (naturligvis) vikingetiden, så Kongernes Jelling blev nærstuderet. Vi fik endda en guidet tur af en af de lokale beboere. Jelling spiller en vigtig rolle i danmarkshistorien, som kongernes hovedsæde på Gorm den Gamles og Harald Blåtands tid, og som “runestenenes hovedstad”. Her står de to Jelling-sten. Den ene er den runesten, som Harald Blåtand opførte til ære for Gorm den Gamle og Dronning Thyra. Den bliver også kaldt “Danmarks dåbsattest”, dels fordi navnet Danmark indgår i indskriften, og dels fordi stenen dokumenterer trosskiftet. Udover de to runesten udgøres Jelling-monumenterne af to gravhøje, nordens største skibssætning og et palisadehegn, som omkranser en stor del af byen.

På Moesgaard Museum fortsatte holdet med at opleve vikingernes verden, men der var også mange andre interessante ting at kigge på. Der blev også tid til en strøg- og biograftur i Vejle. Vi var privat og hyggeligt indkvarteret i Jelling, hos Hannahs mormor og morfar.