Børnehaven

Anholt Børnehave er beliggende i et af Danmarks smukkeste områder. Der er hav, strand, skov, eng og ørken lige uden for døren.

Her bor ca. 150 mennesker på øen, hvoraf ca. 17 er børn fra 0 til 15 år. Det meste af året er her fredeligt og roligt og der er tid til hinanden og til fordybelse. Dette gælder også for “Børnehaven”, som vi kalder den integrerede institution på Anholt. Normalt har Børnehaven åben fra 9 til 16, men vi har de sidste par år kørt med en fleksibel åbne/lukketid, hvis forældre har brug for det p.g.a. arbejde.

Vi er øens eneste pasningstilbud, hvilket stiller krav om alsidighed og plads til alle. Vi er normeret til ca. 17 børn i alderen 0-10 år. Aldersspredning giver børnene en naturlig oplevelse af forskel i kunnen og dermed hensynstagen og hjælpsomhed i forhold til hinanden – man kommer tit til at tænke på børnene som en stor søskendeflok.

Sommermånederne er de travleste her på Anholt, da hovederhvervet er turisme, men der er ikke mere travlt, end at børnene ser deres forældre, når Børnehaven færdes på øen, og der er som regel tid til at vinke og evt, et kys eller kram. Forældrenes og børnenes liv er kendt og hænger sammen i hverdagen, selvom man har travlt hver sit sted. Livet er trygt, da alle kender hinanden.

Vi er som forældre, personale og børn meget synlige, uden at det betyder, at vi sidder lårene af hinanden, når vi har fri, men vi følger med i hinandens liv og ved meget om hinanden på godt og ondt, som i alle små samfund. Det betyder også, at vi hver især har meget at skulle have sagt og rig mulighed for at blive hørt fx i Børnehavens bestyrelsesarbejde. Beslutningsgangen er ikke så lang, da vi er få der skal være enige.

Er naturen, nærværet, stilhed og tid – tid til dine børn – sagen, så er Anholt stedet.

I eftersommeren 2003 flyttede Anholt Børnehave sammen med Anholt Skole. Det har resulteret i en bedre udnyttelse af ressourcerne. Vi har fået en større mere dynamisk personalegruppe, hvor vi udnytter vores forskellige ressourcer på tværs af institutionerne og et rigtig godt samarbejde på tværs, som gør overgangen fra Børnehave til Skole til en let og naturlig ting.

Praktiske oplysninger

“Børnehaven”, som vi kalder stedet, er en integreret institution normeret til ca. 17 børn i alderen 0 – 10/11 år.

Telefon : 89 59 28 63.

Åbningstiden er kl. 900 – 1600.

I særlige tilfælde (pga. arbejde) kan åbningstiden udvides fra kl. 7:45 til kl. 17:00 (meddeles institutionen senest 4 dage i forvejen).

August 2003 blev Anholt Skole og Anholt Børnehave lagt sammen under én ledelse. Dette medfører, at lokalefaciliteter og personaleressourcer kan benyttes integreret i begge institutioner til gavn for alle børn.

Vi kalder os Anholt Skole og Børnehave og er øens eneste skole og pasningstilbud, hvilket forpligter til at rumme alle børn.

Mødetidspunkt inden kl. 9:30.

Vi forventer at børnene er mødt inden 9:30. Kl. 9:30 til ca. 10:30 har vi Børnehavens samling hvor vi synger, læser, leger fælleslege, forbereder børnene på dagen i dag og får lidt frugt. Mellem kl. 10:30 og 11:30 har vi mulighed for at komme ud på tur eller lave forskellige planlagte aktiviteter. Da vi også har SFO børn, er der altid en voksen i Børnehaven, når SFO børnene får fri. På skolefridage kan det ske, at vi tager på heldagstur, så ring inden kl. 9:30 og hør om planerne eller læs på døren i garderoben, om hvor vi er gået hen.

Helligdage, hvor Børnehaven har lukket hele dagen:

Skær torsdag, Lang fredag, 2. Påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Juleaftens dag, 1.+ 2. Juledag og Nytårsdag.

Børnehaven holder så vidt muligt lukket mellem Jul og Nytår, uge 7 og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Hvis du alligevel har brug for pasning på disse dage, melder du til i god tid inden.

Børnene skal medbringe :

Skiftetøj, hjemmesko og madpakke til frokost.

Vuggestuebørn (0-2(3) år) skal i øvrigt medbringe : Barnevogn til at sove i (0-2 år), barnevognssele, regnslag/fluenet og bleer.

Formiddagsfrugt og Eftermiddagsmad :

Forældrene har vedtaget en ordning, hvor børnene betaler kr. 60,- pr. måned til eftermiddagsmad, når de er fyldt 1 år. Pengene afleveres til personalet, som så krydser Jer af på sedlen. Kl. ca. 14:30 får børnene hjemmebagte boller eller knækbrød med ost, hjemmelavet marmelade, peberfrugt, gulerødder eller lign.

Forældresamtaler :

Forår og efterår indkalder personalet til en forældresamtale, men forældre kan altid henvende sig og aftale tid for en samtale med en eller flere personaler.

Der er som regel kaffe på kanden, hvis du har lyst til at være lidt i Børnehaven.

Personalet :

Leder:               Kirsten Østergaard Rasmussen

Pædagog:       Jakob Grell

Medhjælper:  Mia Nordby

Medhjælper:  Rikke Trolle

Ca. d. 1. i måneden laves et nyhedsbrev som kan læses på Aula.

Følg med på tavlen i garderoben m.h.t. hvad der ellers sker.

Værdier i Anholt Børnehave

Plads til alle. Da vi er eneste pasningstilbud, medfører det at,

vi er i stand til at etablere tilbud som svarer til barnets behov og forudsætninger og som også tilgodeser andre børns behov

 • vi skal være rummelige både fysisk og især holdningsmæssigt
 • vi skal samarbejde med forældrene
 • vi skal tage individuelle hensyn
 • vi skal rumme alle børn på Anholt
 • rummeligheden ligger i vores værdier
 • rummeligheden tilgodeses gennem et tæt samarbejde med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) og det tværfaglige team, som består af psykolog, sundhedsplejerske og socialrådgiver fra PPR og personale i Anholt skole og børnehave – vi holder møde 3-4 gange om året.

Hjælp til selvhjælp. At hjælpe børnene til at blive selvhjulpne m.h.t. :

 • At tage tøj af og på
 • At gå på wc
 • At vaske fingre
 • At finde madpakken i køleskabet
 • At rydde op efter sig
 • At finde legesager, materialer o.l.
 • At bede om hjælp, når der er noget man ikke magter (selv at tage ansvar for at kunne)
 • At løse konflikter

Sociale spilleregler. At være sammen med andre på en rar og ordentlig måde:

 • At bruge sproget i stedet for at slå
 • At respektere andres holdning
 • At tale pænt til hinanden, der er ingen der er tjenere for andre og derfor tager imod ordre.
 • At hjælpe hinanden
 • At vente på at det bliver ens tur

At være et supplement til hjemmet :

 • At tilbyde andre aktiviteter, fx få legesager, natur- og genbrugsmaterialer, ting der udfordre fantasien, hvor legeværdien ikke er givet på forhånd, ting der kan bruges på mange måder.
 • Træ- og maleværksted
 • Sociale aktiviteter (plads til børnenes egen leg og planlagte organiserede lege/regellege)

Økologi –tvivlen skal komme børnene til gode:

 • Vi køber fortrinsvis økologiske madvarer og godkendte, svanemærkede el.lign. mærkede rengøringsmidler og lege- og aktivitetssager
 • Vi færdes i naturen, snakker om årstider, kredsløb, hvordan dyrene lever, at vi skal passe på naturen o.s.v.
 • Vi har få legesager og lægger vægt på brug af materialer fra naturen og div. genbrugsmateriale.

Vi voksne skal være aktive, inspirerende forbilleder for børnene

, hvilket vi forsøger tilgodeset gennem:

– At de voksne er nærværende og engageret

– Det er ok at den voksne tager udgangspunkt i det, den voksne brænder for (der skal bare altid være plads til at børnene kan være med på deres præmisser)

– Personalemøder, hver 14 dag, hvor børnene og værdierne diskuteres

– Forældrearrangementer og forældresamtalerne

– Indkøb og lån af faglitteratur (inspiration)

– Kurser o.l.

Tryghed og omsorg – hverdag:

 • Forudsigelighed i hverdagen
 • Ikke mere planlægning end, at der er plads til det individuelle hensyn, at tage et barn på skødet, at der skal snakkes, trøstes eller tisses, når alt tøjet lige er kommet på el.lign.. Trætte og uoplagte børn fylder meget.
 • Børnene er trygge, når vi voksne er trygge, derfor prioriterer personalet tid til en snak, hvis forældrene har behov for det

Tryghed er at kende hinanden godt

 • Traditioner, tilbagevendende begivenheder, som er rare at mindes og at se frem til:

Børnehavens fødselsdag 1/8, Luciaoptog, juleafslutning og julefrokost, forældrekaffe o.s.v.

 • Omsorg er at se barnet, som det er, at vise at vi holder af barnet, som det er og ikke for det barnet kan og gør, at give barnet selvværd.
 • Tryghed og omsorg er at vi voksne er vores ansvar bevidst. Det er vores ansvar at børnene er glade.
 • Vi er en integreret institution, børnene skal ikke bruge en masse krudt på at falde til et nyt sted hvert andet år (fra vuggestue til børnehave til SFO og skole)
 • Skolesamarbejdet, at vi får lavet en fælles målsætning, indebærer en dialog om det fælles værdigrundlag.
 • Tæt samarbejde med forældrene.

Gennem de faste rutiner og dagligdagen i Børnehaven lægges sporene ud for børnenes mestring.

Det tager tid at lære og mange af tingene mestrer børnene ikke fuldstændigt inden de går ud af børnehaven, men sporene er lagt – ikke mindst via aktive inspirerende forbilleder.

Morgensamling kl. 9:30-10:30:

En god måde at starte dagen på. Vi samles og laver fælles aktiviteter. Der er mulighed for at tage konkrete emner op og at tale om forskellige ting der optager børnene eller som de voksne vurderer, der er behov for fx “at være gode venner”, “kroppen og dens funktioner” eller….

Vi laver fælles aktiviteter, som bl.a. kan handle om at vente på tur/at skiftes, det kan være at skiftes til at vælge en sang i sangbogen, et spil eller til at fortælle om weekenden eller lign.. Og så taler vi om, hvad vi skal lave i dag og forbereder børnene på det vi skal – vi kan alle godt lide at være forberedt og det gør at mange frustrationer undgås.

Her styrkes fællesskabet og det at høre til i en gruppe.

Det er vigtigt, at være med i morgensamlingen for at få dette fællesskab med og for at være forberedt på dagen i fællesskab.

At vaske hænder, børste tænder og tisse:

Vi vasker hænder, før vi spiser og når vi har spist, efter toiletbesøg og når vi har været ude at lege. Det handler om hygiejne og at indlære gode rutiner omkring dette.

Ligeledes er det praktisk at “tisse af”, inden man tager tøj på og skal ud. Derfor opfordres alle børn til at tisse, når vi har holdt morgensamling, når vi har spist frokost og efter eftermiddagsmaden. Det handler også om gode vaner og at skabe rum og tid til at gå på toilet. Tit har børn ikke tid til at tisse, da der sker så meget, som man ikke vil gå glib af og så pludselig går det galt. Det vil vi gerne undgå. Der er endvidere god øvelse i selv at klare at tage bukserne af, at tørre sig og at få tøjet til at sidde igen.

Frokost:

Vi henter selv vores madkasser i køleskabet, sætter os til bords og venter på at alle er klar. Så synger vi “værsågod sang” – børnene skiftes til at tælle for og at sige vær så god. Derefter må der spises. Vi øver børnene i at holde hovedet over bordet, så evt. spild ikke ryger ned på tøjet og gulvet. Hvis man taber noget samler man det op.
Vi øver at spørge pænt om de ting, vi mangler fx “vil du give mig vand” og ikke kun “jeg er tørstig” eller “vand”. Hvis man mangler en klud til at tørre spildt vand op med eller en ske til at spise ægget med, så opfordres man selv til at hente den, evt. sammen med en voksen – det handler om at være selvhjulpen og/eller at kunne bede om hjælp, når man har brug for det. Som udgangspunkt siger de voksne altid “ja”, når der spørges pænt.

Vi holder bordskik, således at vi alle bliver siddende ca. ½ time. Hvis nogle børn er længere om at spise bliver én voksen siddende sammen med barnet og de andre går på toilettet og starter der.

Vi øver at sige “Tak for mad”, når man går fra bordet og børnene sætter selv deres madkasser i køleskabet, hvis der er mad i og på hylden i garderoben, hvis den er tom.

Det er de voksnes ansvar at stemningen er hyggelig og stilfærdig omkring bordet, mens der spises. Vi snakker sammen om forskellige ting, der optager børnene, dog tilstræber vi at man ikke snakker med mad i munden og at man øver at holde munden lukket mens man tygger og ikke smasker.

Eftermiddagsmad:

Hver dag kl. ca. 14:30 samles vi til en bolle med hjemmelavet marmelade, ost, peberfrugt o.l.

Her øves det at smøre selv, selv at skære ost, at hælde vand op i kopperne, at bede om det man mangler, at sende videre o.s.v. – i øvrigt mange af de samme ting som til frokost.

Ud at lege hver dag:

Frisk luft og naturoplevelser er en vigtig del af hverdagen. Børnene skal ud og opleve vejret: princippet om at der ikke findes dårligt vejr gælder. Derfor er det vigtigt, at børnene har godt fodtøj og tøj til årstiden. Det vil bl.a. sige gode flyverdragter, huer og vanter om vinteren og solhat, som dækker nakke, ører og pande og let tøj om sommeren (lange ærmer og ben eller solcreme).

Ud over oplevelsen af frisk luft, højt til himlen, forskelligt vejr, god plads, udfordringer i forskelligt terræn, brug af naturens gaver o.s.v., så øver børnene selv at tage tøj af og på, og at blive gode til at gå, også langt.

I vesterlandet, nær skov, eng, vandløb, klitter og strand har børnehaven en skurvogn, som vi bruger som udflugtsmål. I sommerferien flytter vi minimum 14 dage i skurvognen, hvor forældre så afleverer og henter børnene der.

Vi har i vinterhalvåret faste aktiviteter. Dette er indført for at sikre at vi kommer omkring forskellige sansemotoriske, grov- og finmotoriske områder, præsentation og brug af forskellige materialer og brug af institutionens faciliteter.

Vi har bagedag, hvor vi bager boller eller knækbrød til eftermiddagsmaden, maledag, hvor vi eksperimenterer med forskellige male/tegne redskaber og farver, værkstedsdag, hvor vi er på træværkstedet for at arbejde med træ og værktøj eller for at arbejde med ler, papmache eller lign. og gymnastiksalsdag, hvor vi går i gymnastiksalen for at lege sang- og regellege, lege med gymnastikredskaber og i det hele taget udfordres motorisk.

Af og til laver vi mad til frokost med børnene.

Lejr-ture:

Nogle gange tager børnehaven på lejr til fx fyrgården eller Kristruplejren i Grenaa. Vi vil rigtig gerne have forældre med. Der bliver tilrettelagt forskellige udflugter i de tre dage, vi er i Grenaa, fx til Munkholm Zoo, Naturskole med naturvejleder, svømmehallen, biblioteket, Kattegatcenteret m.v.

Formålet er at være sammen, at styrke sammenholdet og samværet og at “bygge bro” til forældrene.

Overgang fra børnehave til skole:

Gennem årene har dette været gennemført på mange meget fleksible måder. Alle forløbene har dog fulgt samme skabelon. I det skoleår der ligger før et barn skal begynde i børnehaveklassen afklares i efterårets forældresamtale personale og forældres forventninger til skolestarten.

Når tiden er inde eller senest ved børnehavens forældresamtale i foråret fastlægges et førskoleprogram tilpasset det enkelte barn. Der aftales hvilke fag, der kunne være aktuelle, samt lektionernes længde. (Før)skolegangen foregår i indskolingsklassen.

Efter starten bliver forløbet jævnligt evalueret af barnet, forældrene samt de voksne i børnehaven og skolen. Ud fra disse meldinger justeres antallet af lektioner, samt hvilke fag, der kan inddrages.

Vi har i perioder fokus på de enkelte temaer i den pædagogiske læreplan. Vi tilstræber at komme omkring alle emnerne i løbet af et år:

Pædagogiske læreplaner

D. 1. august 2004 trådte loven om pædagogiske læreplaner i kraft, jvn.fr. §8a. i Lov om social service.

Planen skal behandle følgende temaer:

 • Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer)
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

For aldersintegrerede dagtilbud udarbejdes én læreplan, der tager hensyn til aldersgrupperne ½-2 år og 3-6 år.

Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen evalueres af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel revision.

Værdier ang. læring i Anholt Børnehave:

 • Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og børnene indbyrdes.
 • Børns leg og legeevne danner grundlaget for daglige læreprocesser
 • Hverdagen ude og inde er det læringsmiljø, børn og voksne udvikler sig i
 • Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse
 • Læring foregår altid på flere planer samtidig. Vi arbejder med de mange intelligenser.
 • Børns læring styrkes gennem brug af alle sanser
 • De voksne skal afstemme deres initiativer i forhold til det, børnene kan, det de næsten kan og den nærmeste udviklingszone.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Anholt skole og børnehave

Ørkenvej 1, 8592 Anholt

Klik her for rutevejledning

Kontaktoplysninger

Skole: 89 59 28 60

Børnehave: 89 59 28 63