Skoleskak på Ø-skoler

Skoleskak på Ø-skoler

 ‘Skoleskak på Ø-skoler’ er et 3-årigt projekt, hvor Dansk Skoleskak, i samarbejde med ø-skolerne, vil udvikle en bæredygtig model for skoleskak på netop ø-skoler.
Projektet er støttet af ‘A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’ og omfatter 21 skoler, 15 øer og deltagelse af 750 elever. I alt indgår 50 lærere og frivillige i projektet, som alle får konkrete redskaber til at undervise i skoleskak.

Med udvikling af en fleksibel model for skoleskak på de danske ø-skoler, sigtes der til øget inddragelse af øens øvrige beboere (frivillige, søskende, forældre, bedsteforældre e.l.), som står for aktiviteter i samspil med lærere og pædagoger. Dette skal sikre en god forankring af skoleskak på ø-skolerne.

Hvorfor skoleskak på ø-skoler? Flere af de danske øer, i særlig grad småøerne, er udfordret ift. at skabe attraktive aktiviteter for øernes børn og unge og at tiltrække tilflyttere. Her vil ‘Skoleskak på Ø-skoler’ forsøge at gøre en forskel.

Erfaring viser, at undervisning i skoleskak styrker børn og unges interesse for læring og uddannelse. Derudover er der det sociale aspekt, hvor alle kan mødes over skakbrættet i en ligeværdig dyst på tanker og ideer. Skoleskak skaber dermed ikke blot rum for øget læring, men også for social interaktion og samvær.

Skoleskak har den enestående fordel, at alle kan deltage på tværs af alder, køn og fysik. At det sker på den lokale skole, uden transportbehov, er en stor fordel. Skoleskak er desuden en meningsfyldt aktivitet i små elevgrupper, idet skoleskak fungerer fortrinligt på tværs af alder, køn og generationer. Derudover kræver skoleskak ikke investerings- eller anlægsudgifter, hvorfor skoleskak er en relevant metode – også ud fra et lokalpolitisk synspunkt.

Hvad får skolerne ud af at deltage? Gratis skoleskaklærer-uddannelse til lærere/pædagoger Skakmaterialer – bræt, brikker, ure, internetskak m.m. Mulighed for øget læring for skolens elever

Hvad skal skolerne bidrage med? Oprette et lokalt tilbud om skoleskak 1-2 lærere/pædagoger til skoleskaklærer-uddannelsen Være medlem af Dansk Skoleskak via skoleskak.dk/medlem

Events i projektet Over en 3-årig periode afholdes mindst 10 weekendaktiviteter fx turneringer ø-skolerne i mellem, ø-mesterskaber, skaklejre og uddannelsesaktiviteter. Der skal også afholdes internetmatcher mellem skolerne, hvor nettets muligheder udnyttes til skakdyster på tværs af landet, dermed kan eleverne deltage i skoleskak på tværs af alder, køn og geografisk placering.

Besøg på øerne I uge 38 besøgte vi Onsbjerg Lilleskole samt Tranebjerg Skole på Samsø, Tunø Skole og Endelave Skole, mens vi i uge 45 var på besøg hos skolerne på Strynø, Langeland, Omø og Agersø. Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med skolerne, og ligeledes se lokalsamfundene, opleve eleverne og tale med lærerne ansigt til ansigt.

Deltagende skoler 15 skoler på 9 øer deltager allerede i Skoleskak på Ø-skoler;

 • ‘Anholt Skole og Børnehave’ (Anholt)
 • ‘Orø Skole og Børnehus’ (Orø)
 • ‘Tranebjerg Skole’ (Samsø)
 • ‘Onsbjerg Lilleskole’ (Samsø)
 • ‘Ørstedskolen’ (Langeland)
 • ‘Humble Skole’ (Langeland)
 • ‘Magleby Friskole’ (Langeland)
 • ‘Tunø Skole’ (Tunø)
 • ‘Østerlars Friskole’ (Bornholm)
 • ‘Davidskolen’ (Bornholm)
 • ‘Paradisbakkeskolen – afd. Nexø’ (Bornholm)
 • ‘Bornholms Heldagsskole’ (Bornholm)
 • ‘Christiansø Skole’ (Christiansø)
 • ‘Læsø Skole’ (Læsø)
 • ‘Strynø Skole’ (Strynø)

Har din skole lyst til at deltage? Du kan få yderligere information omkring, hvordan din skole kommer med i Skoleskak på Ø-skoler, ved at kontakte Tine Kamper Holbøll, oskoler@skoleskak.dk / tlf.: 2425 5344.

Nyheder Skoleskak på Ø-skoler var tirsdag d. 11. oktober på lærerseminar på Orø, læs mere her. Skoleskak på Ø-skoler var i uge 45 på ø tur til Strynø, Langeland, Omø og Agersø, læs mere her. I uge 46 havde Orø Skole og Børnehus temauge i matematik, hvor der blev spillet masser af skoleskak, læs mere her. Onsbjerg Lilleskole på Samsø havde i uge 49 matematikuge med masser af skoleskak, læs mere her. D. 5. januar startede Onsbjerg Lilleskole skoleskakklub med deltagelse af halvdelen af skolens elever, læs mere her. D. 14. januar var Tranebjerg skole fra Samsø til midtjysk mesterskab i Silkeborg, læs mere her. I april var lærere fra Bornholm og Christiansø på skoleskaklærer-uddannelse, læs mere her. I oktober var lærere fra Læsø og Strynø på skoleskaklærer-uddannelse, læs mere om uddannelsen her. D. 26. oktober deltog Magleby Friskole, Humble Skole og Ørstedskolen i Langeland Mesterskabet i Skoleskak, læs mere her.

 Menu