Fastelavn på Anholt

På Anholt er der en lang tradition for at fejre fastelavn på en ganske særlig måde. Det er vinterens store fest, hvor unge og gamle, store og små får mulighed for at mødes til fest med masser af kage og kaffe, sang og leg i forsamlingshuset.

Festen er et sammenskudsgilde, det vil sige, at man bidrager efter evne til festens afholdelse, enten i form af bagværk eller penge.

Det helt specielle for Anholt er, at de store børn slår “manden” af tønden – ikke som andre steder “katten”. Dette sker udendørs kl. 14.00, medens før-skolebørnene slår “katten” af tønden indendørs.

Når der er kåret en kattekonge – og dronning blandt de store og små, er der fælles kaffebord med lagkager, fastelavnsboller, div. kager m.m.

Så er der en pause indtil kl. 19.00, hvor der er karneval i forsamlingshuset. Børnene møder udklædte i den lille sal, og de spændte tilskuere ankommer til den store sal, hvor de venter indtil døren går op og alle de udklædte marcherer rundt under stor musisk udfoldelse og med taktfast applaus fra de beundrende tilskuere.

Når dragterne er behørigt præsenteret, smides maskerne så de sidste uidentificerede kan blive gættet.

Herefter danser børn og voksne sanglege i den store sal, mens der endnu en gang serveres kaffebord til de voksne i den lille sal. Aftenen afsluttes med sodavandsdiscotheque for de ældste børn.

Fastelavnsmandag går børnene rundt og riser op om morgenen/formiddagen. Hertil benyttes særlige hjemmelavede fastelavnsris, som også er helt specielle for Anholt. De er fremstillede af en v-formet gren, hvorpå der er klistret silkepapir i mange farver på samme måde som man pynter fjerkrælår til jul.

En sådan fest kræver naturligvis en del planlægning og organisering. Arrangørerne var før i tiden konfirmationsholdet, børn og forældre samt årgangen under. De sidste for at blive oplærte, så de ved, hvordan det skal gribes an året efter, når de skal stå for det. Fastelavnsholdets oldermand er moderen til det ældste barn på holdet. I dag er det ikke alle, der bliver konfirmerede, derfor er fastelavnsholdet blevet de ældste børn i skolen.

En måneds tid før fastelavn indkalder oldermanden de pågældende børn og instruerer dem i at samle ind til fastelavn. Det vil sige, at de skal gå rundt til samtlige husstande og spørge om folk vil bidrage til fastelavnsfesten. I bekræftende fald hvordan: bage kage eller give penge. Eftermiddagen afsluttes hos oldermanden, som serverer boller og varm kakao for børnene.

Nu ved oldermanden, hvad der er at gøre godt med, så hun kan indkalde til det såkaldte “mødremøde”. (I moderne tid ændret til forældremøde!) På “mødremødet” aftales det, hvem der gør hvad mht. alt det praktiske som indkøb, pyntning, rep. af tønden, bestilling af blomster og gaver, kagebagning, oprydning og m.m.

Det er unægtelig temmelig krævende at være blandt de forældre, der skal arrangere fastelavn, men vi bestræber os på at gøre det efter alle kunstens regler og forsøger at leve op til det manifest, vi har modtaget fra tidligere arrangører, så det bliver en vellykket og hyggelig dag og aften.

Venlig hilsen Oldermanden

2 1 4 5 6 7