Anholt Skoles elevråd

På bestyrelsesmødet d. 9/12 fremlagde vi vores prezi om hønsehold på skolen:

Det gik godt og vi skal nu i gang med den videre planlægning.

Regler i timerne 20/3 2015