Bestyrelsen og formalia

Anholt Skole og Børnehaves bestyrelse er en fælles bestyrelse for både skole og børnehave.

Bestyrelsen består af 3 forældrerepræsentanter for skoledelen og 2 fra børnehavedelen.

Jakob Kjærgaard (formand)

Laurits Møbjerg (næstformand)

Anne Lautrup

Jimmy Larsen

Signe Hylby

 

Derudover deltager skoleleder, souschef og 2 personalerepræsentanter (én fra skolen og én fra børnehaven) i bestyrelsesmøderne.

Forretningsorden