Understøttende undervisning

Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet – den understøttende undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau.

Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene.

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.

(Kilde UVM)

Inden længe kan vi præsentere de nye skemaer og planer for både børn og voksne og vi ser frem til at afprøve de nye arbejdsformer. Der vil i første omgang blive tale om en forsøgsperiode til efterårsferien og der give mulighed for evaluering og tilpasning af de nye tiltag.

Det vedlagte billede viser en fagrelateret understøttende undervisning fra en læringssituation i Marlenes matematiktime i 0.-4. klasse.

20140604_123147

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.