Uddannelsesparathed

I forbindelse med elevplaner/ny skolereform skal elever fra 8. kl. fra nu af vurderes på deres personlige og sociale forudsætninger, samt deres minimumskarakterer. Dette sker i forbindelse med udsendelse af elevplanen.

Vurderingerne foretages ud fra følgende:

Generelle kriterier for at være parat til uddannelse

Personlige forudsætninger:

  • Mødestabilitet, rettidighed og lavt fravær
  • Motivation for uddannelse og lyst til læring
  • Selvstændighed, eleven kan tage initiativ i opgaveløsning
  • Ansvarlighed, eleven er forberedt til timerne
  • Valgparat i forhold til ungdomsuddannelse/andet

Sociale forudsætninger:

  • Samarbejdsevner, løse opgaver med andre, overholde fælles aftaler, og bidrage positivt til fællesskabet
  • Respekt, udvise forståelse for andre mennesker
  • Tolerance, kunne arbejde sammen med mennesker der er forskellige fra en selv

Faglige krav:

  • Have opnået mindst 4,0 i gennemsnit i standpunktskarakterer i 8.klasse.

Læs også UVMs link: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Tvaergaaende/2010/Klar-parat-uddannelse/Uddannelsesparathed-hvad

03C983BD4D4246E9B9EAA67FD273292E

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.