Tilsagn om udekøkken/skurvogn!

Det er lykkes at skaffe en del af de ønskede midler 😉 Hurra! Mias indsats har bragt os et skridt nærmere om ny skurvogn og udekøkken.

Se nedenstående.

fri

Anholt Skole

Att: Mia N. Rasmussen

Ørken 1

8592 Anholt

Sagsnummer: 103743

København, den 22. juni 2015

Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv

Som svar på jeres ansøgning om tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv vedrørende

“Ude på noget”

har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et

Tilskud til skurvogn og udekøkken, der skal gøre det nemmere for skole, børnehave og lejrskoler at

flytte undervisning og aktiviteter ud i naturen året rundt.

Tilskuddet er på 35.000 kr. ud af et samlet budget på 90.500 kr. Tilskuddet ydes ekskl. moms.

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

Projektet gennemføres med inddragelse af frivilligt arbejde.

I skolens sommerferie vil skurvognen fungere som udflytterbørnehave.

Hvad skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales?

– Udgifter skal være afholdt som beskrevet i det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen.

– Projektet skal gennemføres som beskrevet i den indsendte projektbeskrivelse.

Såfremt projektet ikke kan gennemføres i overensstemmelse med budget og projektbeskrivelse, skal det

meddeles Friluftsrådets Tilskudsadministration hurtigst muligt.

Væsentlige afvigelser fra budget eller projektbeskrivelse vil medføre at tilskuddet reduceres eller bortfalder.

Hvilken dokumentation skal indsendes, og hvornår udbetales tilskuddet?

Udbetaling af tilskuddet kan finde sted, når projektet er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt.

Tilskuddet skal hæves inden for tre år fra dags dato.

Når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt, skal I dokumentere følgende:

– Et projektregnskab opstillet som det indsendte budget med både udgifter og finansiering (egenbetaling,

bevilligede tilskud, osv.). Det skal desuden underskrives af to personer, den regnskabsansvarlige og

den projektansvarlige (husk navn, titel og dato). Se eksempel på korrekt opstillet projektregnskab på

www.friluftsrådet.dk/tilskud/udbetaling.

– Fotos fra projektets udførelse. Friluftsrådet kan frit anvende disse fotos.

– Det skal fremgå af hjemmesiden og/eller på Facebookprofil, at projektet er støttet med udlodningsmidler

til friluftsliv. Til brug herfor kan puljens logo hentes på www.friluftsrådet.dk/tilskud/logo.

Scandiagade 13 · DK-2450 København SV

Tel +45 33 79 00 79 (10-15/10-14)

tips@friluftsraadet.dk · www.friluftsraadet.dk

– Foto af den støttede facilitet forsynet med sponsorskilt. I bedes henvende jer til Friluftsrådets

Tilskudsadministration, hvorefter vi fremsender sponsorskiltet.

– Oplysning om bankkonto (registrerings- og kontonummer samt kontohaverens navn) hvortil pengene kan

overføres.

Når I har indsendt ovennævnte dokumentation, vil Friluftsrådets Tilskudsadministration sørge for udbetaling

af tilskuddet snarest derefter.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til brevets indhold, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådets

Tilskudsadministration på tlf. 33 79 00 79 (tast 2). Du kan også se svar på ofte stillede spørgsmål om

udbetaling af tilskud på www.friluftsraadet.dk/tilskud/udbetaling

Ved henvendelse om sagen oplys venligst sagsnummer 103743.

Formidling af projektet

Fortæl gerne de lokale medier, at I har fået støtte til dette projekt. I kan finde gode råd til

pressemeddelelser og hente en skabelon på www.friluftsraadet.dk/tilskud/presse

Det er Friluftsrådets bestyrelse, der har det endelige ansvar for fordelingen af udlodningsmidler til friluftsliv.

Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelsen af projektet.

Med venlig hilsen

Lars Mortensen

Formand for bestyrelsen

Side 2 af 2

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.