Teaterforestilling d. 21. maj

 

1. marts 2014

 

1 2 3 4 5

 

Tilbud om gratis teaterforestilling på skolen:
Hønsefjer og hul i hovedet
Én skuespiller i 21 roller!

 

H. C. Andersens eventyr “Det er ganske vist” og Jesu lignelse “Den barmhjertige samaritaner” fortalt og spillet med en sprudlende energi, der betager børn i alle aldre…

H. C. Andersen kommer på besøg i skikkelse af skuespiller Jens Jødal fra “Kirketeateret”, der genfortæller eventyret “Det er ganske vist” ved hjælp af skøre dukker, mekaniske flagermus, hjælp fra eleverne og en lang række stemmer, der imiterer dyrenes egne lyde.

Efterfølgende spiller og fortæller Jødal lignelsen om “Den barmhjertige samaritaner”, hvor flere elever kommer på scenen og bliver klædt ud som bl.a. røvere, og hvor alle eleverne løbende inddrages i forestillingen.

 Til sidst kæder Jødal pointerne i eventyr og lignelse sammen i fællesskab med eleverne.

Jødal gengiver de to historier med masser af humor og fastholder de tilstedeværende fra først til sidst.

Se evt. mere på

www.kirketeateret.dk

… Ovenstående teaterforestilling, der er af ikke-forkyndende karakter, er et tilbud til alle skolerne i Norddjurs Kommune gennem Skole-kirke samarbejdet i provstiet.

Teaterstykket fungerer som tværfaglig undervisning mellem fagene dansk og kristendomskundskab. Jødal spiller og formidler H. C. Andersens eventyr på en meget levende måde med brug af såvel drama og kropssprog som stemme, bl.a. direkte inspireret af den mundtlige fortælleform, som H. C. Andersen i høj grad brugte i sine eventyr, hvilket er særligt tydeligt i “Det er ganske vist”. Desuden levendegøres og fortolkes en af de væsentligste af Jesu lignelser – igen en historie, der i sin oprindelige form har været mundtlig.  Dertil får børnene en dejlig oplevelse med sjov, mundtlig og visuel formidling i en blanding af fortælling og inddragende teater.

Teaterstykket henvender sig til 4-12 årige. 

Kirketeateret optræder ofte ved forestillinger med ikke-forkyndende samarbejder mellem skoler og kirker og roses ofte af elever såvel som lærere.

De mulige datoer for besøg af Kirketeateret er:
Onsdag den 21. maj: Anholt Skole

Vel mødt!

Praktisk:

Mere om forestillingen “Hønsefjer og hul i hovedet”:

Målgruppe: 

Børn 4-12 år.
Varighed af forestillingen:  Ca. 55 min.
Manuskript og skuespil:  Jens Jødal – efter H. C. Andersens eventyr  “Det er ganske vist” og Jesu lignelse “Den barmhjertige samaritaner”.

 

Om Skole-kirke samarbejdet i Norddjurs:

 

I 2010 oprettede Norddjurs Provsti, som dækker hele Norddjurs Kommune, “Skole-kirke samarbejdet”. Formålet med et samarbejde mellem skole og kirke er at skabe kontakt og inspirere til fælles projekter mellem skoler og kirker ved at bidrage til konkrete undervisningsforløb og fagrelaterede aktiviteter, såsom teaterforestillinger, udstillinger eller koncerter i skoler, kirker eller sognehuse.

Samarbejdet, der er af ikke-forkyndende karakter, har til formål at give eleverne viden om den kristne og kirkelige kulturbaggrund i Danmark. Vi er to præster, samt et løsere team, der står bag planlægningen af forskellige tilbud, dog foregår kontakten til de enkelte skoler primært via den lokale sognepræst.

Vi vil se frem til at høre fra jer – og I naturligvis er meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål på ovenstående mailadresser eller på følgende telefonnumre:

Anne: 86319056 og Tom: 86485050

 

Med venlig hilsen

 

Anne Lautrup Damkjer og Tom Ahlmann

 

Præster ved Skole-kirke samarbejdet i Norddjurs

 

Skole-Kirke Norddjurs

 

 

HUSK TILBAGEMELDING: senest fredag d. 21. marts 2014 til:

 

 

Anne Lautrup Damkjer:

aldamkjer@gmail.com og/eller Tom Ahl

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.