Små-ø-skoleseminar på Agersø i uge 41

Snarligt Små-ø-skoleseminar på Agersø
De danske små-ø-skoler har haft et fagligt og socialt samarbejde siden starten af ’90’erne, hvor ildsjæle fik ideen til at mødes på tværs og udveksle fagfaglige og pædagogiske erfaringer omkring “landsbyskole”-driften, som er så unik på de danske småøer. Ø-skolerne ligger inde med megen god erfaring med bl.a. undervisningsdifferentiering og inklusion af den enkle grund af det er blevet praktiseret i mange mange år. Det er vigtige erfaringer i de aktuelle politiske debatter om folkeskolens virke. … Rent praktisk er blevet afholdt fælles ø-lejrskoler ca. hvert 2.-3. år og lærerseminarer i de år vi ikke har lejrskoler. Ø-børnene profiterer af at møde andre børn med en fælles identitet og evner at lege og arbejde “på tværs”. Efterhånden er de fleste Ø-skoler blevet lukket eller lagt ind under fastlandsskoler. Derved får vi færre og færre deltagere til vores samarbejde. Det er mit bud at det er 2 selstændige ø-skoler tilbage? Heldigvis får mange af skolerne stadig mulighed for at deltage og vi bliver 15 deltagere på Agersø repræsenteret fra 7 øer. Ø-skolerne er et meget vigtigt omdrejningspunkt for øerne, for tiltrækningen af befolkning, men også som kulturbærende institution. Derfor dette lille indlæg til alle ø-hjerter og med link til et særnummer af ø-posten, nr. 126 fra 2008, som belyser ø-skolerne, ø-samarbejdet og øbørnenes skoleliv.
Med venlig hilsen Helene Hennings Skoleleder Anholt Skole og Børnehave
Billedet er fra Ø-lejrskolen i Århus 2012.