Skoleskak på Anholt Skole

Vi er, som I sikkert alle har bemærket, gået i gang med skak i skolen. Vi har en time hver uge, hvor målet er, at eleverne får flyttet med så mange brikker som muligt…;)
Skolen er med i Dansk Skoleskaks projekt ’Skoleskak på Ø-Skoler’. Det er et 3-årigt projekt, hvor den samfundsengagerede børne- og unge organisation Dansk Skoleskak, i samarbejde med ø-skoler, udvikler en bæredygtig model for skoleskak på skoler med små elevtal.
Danske eksperter og udenlandske undersøgelser støtter op om skoleskak, der styrker børn og unges interesse for læring og uddannelse. Samtidig indeholder skoleskak et socialt aspekt, hvor alle kan mødes over skakbrættet i en ligeværdig dyst på tanker og ideer. Skoleskak skaber dermed ikke blot rum for øget læring, men også for social interaktion og samvær.
Niels Egelund, professor, DPU: ”Jeg er personligt ikke i tvivl om, at skoleskak har en gavnlig virkning på børns mentale kapacitet, og herunder er der jo også det sociale element i at spille med en anden.”
’Skoleskak på Ø-Skoler’ er støttet af ’A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’ og omfatter 21 skoler, 15 øer og deltagelse af 750 elever. Læs mere om projektet på www.skoleskak.dk/oskoler.
Det er med skakbrættet i centrum at undervisningen vil blive bygget op. Ved formen ’Learning by doing’, skal eleverne beskæftige sig med forskellige færdigheder inden for skak. Vi vil i starten bruge tid på at lære alle de grundlæggende regler skakspillet har. Vi gennemgår brættets og brikkernes betydning og funktion. Derudover vil vi arbejde meget med taktiske og tekniske færdigheder, skabe overblik over spillets mange forskellige mønstre og spilsituationer. I undervisningen vil der således, implicit, blive arbejdet med matematik i alle timerne. I tilknytning til faget/spillet vil vi ligeledes arbejde med bogmaterialet ’Skak + Mat’, som er en matematikbog udviklet af Dansk Skoleskak.
Forventningen med skak på skemaet er målrettede, eftertænksomme og koncentrerede elever, med respekt for spillet og det samvær der opstår blandt med- og modspillere.
Venlig hilsen Dennis
– Og lad os så komme i gang med at spille…!