Læsebånd og musik

Fælles læsebånd og musik

Som på mange andre skoler, har vi på Anholt Skole læsebånd. To gange om ugen er læsebåndet fælles, hvilket vil sige, at eleverne i yngste klasse får tildelt en læsemakker fra mellem- eller ældste klasse. Vi oplever det fælles læsebånd som styrkende, både fagligt og socialt. De yngste elever motiveres på en helt særlig måde i en-til-en-kontakten med de ældre elever, som til gengæld får øvet sig i at lære fra sig, med empati og tålmodighed.

Også musikundervisningen har en fælles del. Med så få elever kan det være svært at få gang i et dynamisk og varieret sammenspil. I den fælles lektion får de yngste elever pludselig mulighed for at deltage i sammenspil på et højere niveau. De ældre elever får til gengæld mulighed for at lege “rytme-vendespil”, “gæt instrumentet” eller andre musiklege, som ellers ville være lidt kedelige med kun tre elever.