Skoleåret 2014-2015 har 4 temaer

Lærerne arbejder på højtryk med planlægningen af næste skoleår. Som en grundsten er året blevet delt ind i 4 temaer, som også vil gøre sig gældende i Børnehaven i det omfang der giver mening.

Hvert tema afsluttes med en fælles vidensdeling.

Nedenstående skrivelse er sendt ud med forbehold for ændringer:

Temaer skoleåret 2014

Temaer skoleåret 2014/15

Sønderjylland – Krig og fred

1.kvartal August – oktober

Uge Emne Tekster/ekskursioner Værksteder Fag
33-41 1864 Ekskursion til Sydslesvig

Dybbøl, Broager, Dannevirke. Sydslesvigsk forening

Brevskrivning, at skrive dagbog, sidste hilsen Historie, dansk, matematik, film, foto, dokumentation, fremmedsprog, bevægelse
Danmark og udlandet i 1800 tallet før og efter 1864 Danmark i 100 år. Andelsbevægelsen, højskolebevægelsen og demokratiseringsbestræbelser, Heden tilplantes efter 1884, Dalgas, Grundtvig, Kold Lyrikværksted,

samtidslitteratur

Dansk, lyrik, billedkunst, fremmedsprog, matematik, bevægelse
Tidens idealer afbilledet i malerkunsten. Guldalderen, Skagensmalerne Billedanalyse – som illustration til ovenfor nævnte bevægelser i samfundet Kendte malere, kendte værker og motivvalg Historie, dansk,. Matematik, Billedkunst, fremmedsprog, bevægelse
Epokens forfattere, heden opdyrkes, danskhed/tyskhed Læseværksteder, den historiske roman, datidens idealer Tekstanalyse Dansk, historie, billedkunst, fremmedsprog, bevægelse
Uge 42 Efterårsferie

Det er liv at rejse – Mødet med det fremmede

2.kvartal oktober – december

Uge Emne Tekster/fortællere
43 – 51 Ud – og (måske) hjem igen Udlængsel, Pelle Erobreren, Ole sad på en knold Dansk, geografi, historie, matematik , bevægelse
Mødet med det fremmede Vikingetogter

Folkevisen, gamle og nye tekster,

Folkeviser, asetro, farefulde eventyr til ukendte steder Gamle og nye tekster, sagaerne. Dansk, geografi, bevægelse
Uge 47 Projektuge
At rejse er at leve. Dannelsesrejsen Guldalderens kunstnere som foregangsmænd HC Andersen, Martin Andersen Nexø, Søren Ulrik Thomsen, rejseskildringer, skriveværksteder, dagbøger . Hvornår, hvorhen, hvorfor? Dansk, billedkunst, bevægelse
Uge 49 Århustur 2 dages Århustur. Land og by, teater, Den Gamle By. Tekster og film
Hvorfor rejser vi i dag Film, dokumentar, kriminalitet, Samfundsfag, dansk, geografi, historie, bevægelse

3.kvartal januar – april

Musikken der beriger og samler

uge Emne Tekster/fortællere Værksteder Fag
1 – 13 Lyd Lyd og bølger, fremstilling af egne instrumenter Fysik, matematik, biologi, musik, billedkunst, sløjd, bevægelse
Musiksprog Kursus i nodelæsning, Noder, melodi, opbygning, logik, harmonier matematik, dansk, fremmedsprog, musik, bevægelse
Uge 5 Projektopgave
Musik som fysiologisk fænomen Film, Hjernemadsen, Neurologi, Biologi, bevægelse
Vinterferie
Musikkens indvirken på sanserne Film, videoer,

forskellige instrumenter

Brug af stemme og instrumenter i forskellige kulturelle kontekster Musik, dansk, fremmedsprog, bevægelse, sløjd
Uge 14 Påskeferie

4.kvartal April – juli

Anholt – Herfra min verden går

Uge Emne Tekster/fortællere Værksteder Fag
15 – 26 Englænderne på Anholt Ekskursion til Fyret med 2 overnatninger På Fyrgården fortæller vi historien om englændernes invasion af Anholt Dansk, Matematik, Natur/teknik, historie, bevægelse
Uge 19 Fyrgårdstur
Anholts fugle og sommerfugle Morgenfugletur/Frank, sommerfugle/Steffen Lydoptagelser af Fuglefløjt, indfangning af sommerfugle, tegning, modeller, kostumer (Tryllefløjten), fortællinger Natur/teknik, matematik, dansk, billedkunst, fremmedsprog, musik, bevægelse
Anholts/Danmarks fiskeri Besøg på kutter. Fiskerihistorie, fangst, landing, kvoter Frank, Kurt, Morten om Anholts fiskeri Natur/teknik, Samfund, dansk, fremmedsprog, bevægelse
Anholt Anholts geografi Skolens personale og anholtere Lokale vandringer i by, ørken og på strandene Dansk,matematik, Natur/teknik, bevægelse
Ø – liv, traditioner Besøg på museet, folk fortæller Etly fortæller om svundne tider – og nutid Historie, dansk, bevægelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.