Seksualundervisning – Hvordan og hvorledes…

Seksualundervisningen har til dels været overset i Anholt Skole et stykke tid. Det skal der naturligvis rettes op på. Med dette indlæg vil jeg gerne gøre opmærksom på, hvad seksualundervisningen indebærer og således oplyse om, hvad Undervisningsministeriet har udstukket af trinmål og vejledninger:

“Seksualundervisning i folkeskolen bliver gennemført som en integreret del af skolens fag. Den faglige relevans vil altid variere og være afhængig af de planlagte temaer og aktuelle formål, der er fastsat i forbindelse med en konkret undervisningssituation. Seksualundervisningens faglige bredde betyder imidlertid, at seksualitetsrelaterede problemstillinger kan integreres bredt i den obligatoriske fagrække. Seksualundervisningen kan for eksempel medtænkes i en bredere forståelse end blot den seksuelle handling, idet undervisningen også rummer identitetsmæssige spørgsmål, der sædvanligvis optager eleverne, førend egentlig seksualitetsrelaterede problemstillinger melder sig.”

Jeg vedlægger et link til den inspiration og de trinmål, vi agter at arbejde ud fra:

http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2012/Folkeskolen/Inspiration%20til%20bedre%20seksualundervisning%20i%20folkeskolen/inspiration_seksualundervisning.pdf

 

Det er især de sidste 4 sider der angiver konkret undervisning.

sex

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.