Praktisk plan for svømmeprojektet uge 25-26

Anholt Skole og BørnehaveSkol: 89 59 28 60 Ørkenvej 1

Børnehave: 89 59 28 63 8592 Anholt

Fax: 89 59 28 61

Kære alle

Hermed oversigt/plan/bestemmelser over svømmeprojekter i uge 25-26.

Som I løbende har kunnet læse via hjemmesiden er Anholt Skole pilotprojekt for en 3-årig indsats “Alle børn svømmer” i samarbejde med TRYG, Dansk Svømmeunion, Dansk Kystlivredningstjeneste, Dansk Skoleidræt, Syddansk Universitet og Anholt Redningsstation.

Stik den!;-)

Efter dette forløb sættes projektet i søen forskellige steder i resten af landet.

Formålet med indsatsen af (selvfølgelig) at fremme elevernes svømmefærdigheder, men rent praktisk at teste om det er muligt via 14 dages intensiv svømmeundervisning kan give et reelt kompetenceløft samt at foretage svømmeundervisningen der, hvor eleverne befinder sig. Det giver rigtig meget mening at lære at svømme i havet – særligt for os – men også i forhold til realistiske omgivelser i svømningen.

På førstedage testes om eleverne kan svømme 200 m. deraf 50 m. på ryggen og således også den sidste dag.

Eleverne modtager en times undervisning hver dag – ældste fra 9-10 og yngste fra 10-11 og derefter fortsætter skoleskemaet som normalt. Redningsvæsnet stiller med livreddere, svømmeunderviserne er Dina (yngste) og Joyann (ældste).

Undervisningen tager udgangspunkt i de 4 grundlæggende svømmefærdigheder:

  • Vejrtrækning
  • Elementskifte
  • Balance
  • Bevægelse

Lærerne står på stranden og sørger for omklædning, opsyn, cykling til havnen, ansvar i forbindelse evt. udkald etc.

Som tidligere skrevet skal eleverne medbringe: Lidt at spise og drikke, håndklæder, evt. badekåbe eller tyndt fleecetæppe. Husk at have cykler samt – hjelme parat.

Vi har modtaget våddragter, badehætter og svømmebriller til alle som opbevares i Niels og Birthes værksted på havnen. Dette udstyr bliver derfor på havnen hver dag efter endt svømning, men privatudstyr (håndklæder etc.) bringes frem og tilbage.

Udstyret fra projektet skal anvendes i hele projektets 3-årige periode og vil derfor gå i arv efter størrelse.

Vi har fået mulighed for at anvende Sailorhouse til omklædning og evt. lidt teori.

Den første uge af projektet arbejder vi selv, men i anden uge bliver vi observeret og der vil blive en del presseaktivitet, som I allerede ved via de underskrevne samtykkeerklæringer.

Forældre er selvfølgelig velkomne til at kikke forbi, blot med opmærksomhed på ro om projektet og på Redningsstationens område.

I er meget velkomne til at spørge ind til dele der virker uklart. Jeg har rejseaktivitet i forbindelse med jobsamtaler, men kontakt mig endelig på helenehennings@gmail.com eller blot ring.

Gode hilsner

Helene

Nedenstående

  • øvelser plottes ind af lærerne.

Regler omkring sikkerhed ved svømning i Folkeskolen

Uge 25 Mandagd.15/6 Tirsdagd. 16/6 Onsdagd. 17/6 Torsdagd. 18/6 Fredagd. 19/6
Kl. 9 – 10Yngste klasse:

8 elever, 1 lærer (Dina) samt skolepæd. (Lykke i vandet)

1 lærer på land

Starttest: 200 m. rygTorben Torben Malle Torben Torben
Kl. 10-11Ældste klasse:

6 elever samt 1 lærer (Joyann) i vandet, 1 lærer på land

Starttest: 200 m. rygKitte Tanja Tanja Kitte Kitte
Uge 26Observation forskere.

Presse

Mandagd. 22/6 Tirsdagd. 23/6 Onsdagd. 24/6 Torsdagd. 25/6 Fredagd. 26/6
Kl. 9-10Yngste klasse:

8 elever, 1 lærer (Dina) samt skolepæd. (Lykke i vandet)

1 lærer på land

Torben Torben Malle Torben

Efter undervisning sluttest

Sidste skoledag
Kl. 10-11Ældste klasse:

6 elever samt 1 lærer (Joyann) i vandet, 1 lærer på land

Kitte Tanja Tanja Kitte Efter undervisning sluttest Sidste skoledag

Børnehaven kører selvstændigt forløb fra Havnestranden (Vesterstrand) afhængigt af vejret.

Angående sikkerhed

Badning

Badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 703 af 23. juni 2014.

Hvis badning foregår på friland, skal læreren, inden badning tillades, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.

Svømning

Svømmeundervisning kan efter lokal afgørelse indgå som en obligatorisk del af idrætsundervisningen. For svømmeundervisning i folkeskolen skal der iagttages særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 703 af 23. juni 2014.

Det påhviler skolen at sikre sig, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt. Samtidig påhviler det læreren at have fornødent kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr.

Det anbefales, at der for hver påbegyndt 15 elever skal være en lærer eller anden voksen person, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne, dvs. kan foretage livredning og betjene genoplivningsudstyr. Såfremt eleverne undervises i udspring, skal vanddybden være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde på mindst 1,5 til 2 meter ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 meter ved stående stilling.

Det er skolelederens vurdering, om en medarbejder, som ikke er svømmelæreruddannet eller har livredderprøve, besidder tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage undervisningen i badning, svømning eller snorkling. I det tilfælde kan undervisningen gennemføres på skolelederens ansvar.

Læs evt. Mere her: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-idræt

Til print:

Svømmeundervisning i havet år 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.