Om os

Kære læser

Undrer du dig over, at der ikke er nyere projektbeskrivelser og opdateringer på hjemmesiden, er det ikke fordi, at vi ikke laver noget – tvært imod J

Vil du vide mere, end hvad der står her, så ring til skoleleder Søren Tordrup på 89592860 eller børnehaveleder Kirsten Rasmussen på 89592863.

Med venlig hilsen

Anholt skole og børnehave