Nyhedsbrev marts 2017

Marts 2017

Kære Forældre og Børn!

Så er det forår J – i hvert tilfælde ifølge kalenderen.

Vi har plukket vintergækker og erantis og øvet os i at huske, hvad de hedder.

Der er klippet og klistret til fastelavn og vi har øvet fastelavnssangene. Hvorfor holder vi fastelavn?

D. 28/2-2/3 + 21.-23/3 er Mia og Jakob igen på ICDP kursus. I Børnehaven fortsætter Kirsten og Eva med eventyret om Odysseus – vi er nået til Odysseus møde med troldkvinden Kirke, som forvandler mænd til grise. Historien underbygges igen af musik, sang og leg med rekvisitter, som vi selv laver. Vi vil endvidere benytte rytmeinstrumenter og lave aktiviteter med “fart på sproget”. I Fart på sproget arbejder vi med den lydlige opmærksomhed, ordforråd, de narrative og skriftlige kompetencer.

Mia underviser i hjemkundskab i mellemklassen d. 8., 15. og 29/3 – Eva vil være i Børnehaven d. 8/3 og Kirsten d. 15. og 29/3.

Til forældremødet d. 2/2 var der flere forældre der tilkendegav, at de ikke har brug for pasning i dagene op til påske d. 10.-12/4. Hvis vi ikke hører andet, holder Børnehaven lukket d. 10.-12/4. Kirsten og Jakob er ikke på øen.

I foråret er det tid for den fælles forældresamtale. Da vi lige har haft forældremøde, har vi valgt at udskyde samtalerne lidt. Hvad siger I til d. 4. maj kl. 19-21? (Er der nogen der allerede nu ved, at de ikke kan?). Vi vil her have fokus på børnenes trivsel og evt. lave en lille introduktion til ICDP.

KL har udgivet følgende materiale i forbindelse med Børn & Unge Topmøde 2017:

Publikationerne

’Godt på vej – i samarbejde med forældrene’ og ’Godt på vej – dagtilbuddets betydning’ er vedlagt som bilag.

Oplæggene

“Tidlig indsats er vigtigere end nogensinde” og “Nye krav fra

generation Z” kan fås pr. mail, hvis I er interesseret?

Kirsten holder ferie fra d. 3/3-12/3. Eva vil være vikar.

Hilsen Anholt Børnehave.