Nyhedsbrev Maj 2018

Maj 2018

Kære Forældre og Børn!

Som før nævnt er Anholt skole og børnehave omfattet af Lockout, men ikke af strejke. Som det ser ud nu er alle ansatte på skolen på nær Gyrite og Kirsten omfattet af lockouten, hvilket vil sige, at der ikke kan modtages børn i hverken skole eller børnehave, hvis lockouten bliver en realitet.

Skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen er efter sigende ved at udfærdige et brev til alle forældre vedr. strejke og lockout.

Vi har nydt de dejlige solskinsdage og det har i børnehave og især blandt SFOerne været meget populært at tage i skurvognen. Det er lidt et mas med at hente og bringe med de forskellige tider børnene har fri fra skole på, men det er en stor hjælp, at børnene har cykler og cykelhjelm med, så kan vi hurtigt komme frem og tilbage – så opfordring herfra: at børnene har cykler og hjelme med hver dag fra nu af J

Ved skurvognen er der ved at opstå en mindre byggelegeplads – både børn og voksne er meget engageret. Vi mangler dog brædder, så hvis I ligger inde med bræddestumper, som I ikke skal bruge, hører vi det gerne. Hvis vi kan have det i christianiacyklerne kommer vi gerne forbi og henter.

D. 22/5 til 11/6 har skolen på foranledning af elevrådet lejet skaterramper, som opstilles i skolegården. Børnene vil kun kunne benytte ramperne, hvis de har sikkerhedsudstyr på. Dvs. cykelhjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttere. Skole og børnehave har ikke dette udstyr, så en stor opfordring herfra til at børnene selv medbringer dette – hvilket også gælder i forhold til rulleskøjter.

Efterlysning: Vi mangler i-pad ladere. Hvis I har lånt dem, vil vi rigtig gerne have dem tilbage – de er lyserøde.

De elever, der selv har headsets opfordres til at tage dem med i skole.

I Norddjurs kommune er der fokus på kerneopgaven. Kerneopgaven er det der ligger til grund for de forskellige tiltag som “En forskel for livet”, “Synlig læring” osv., som vi har arbejdet med de sidste par år.

Målet med kerneopgaven:

VI SKABER MILJØER, HVOR BØRN SES, LÆRER, TRIVES, DELTAGER – OG TØR LIVET.

  • Kerneopgaven: Den forskel vi gør, den effekt vi skaber. Alt hvad vi gør skal holdes op mod at lykkes med kerneopgaven.
  • At kende kerneopgaven er alt afgørende for et positivt arbejdsmiljø. At personalet kender vores fælles opgave.
  • Kerneopgaven er ikke en kerneydelse, men er en opgave der løses i samarbejde med forældre og børn
  • Kerneopgaven handler om hvorfor laver vi det vi gør, mening og motivation, der bygger på fælles forståelse af værdien, vi skaber for børnene
  • Kerneopgaven er en dynamisk størrelse, som hele tiden ændre sig og som vi hele tiden skal opdatere og som vi skal udfordre hinanden på.

På Youtupe har Norddjurs en side, hvor der ligger 4 små videoer (5-10 min.), som beskriver tanker og forventninger i arbejdet med kerneopgaven.

Kerneopgaven: https://youtu.be/ezwoMerwnD8

Dyder: https://youtu.be/Bjik909dDxw

Faglighed: https://youtu.be/VpvhulGToPk

Fagprofessionen: https://youtu.be/4yzrljFnbtU

Kerneopgaven er blevet set på bestyrelsesmøde og Dyder på forældremøde i Børnehaven. Desuden er opgaven fremlagt på personalemøde. Ud over tiltag som er i gang via “En forskel for livet”, “Synlig læring” mv. har vi ikke nærmere besluttet hvordan vi vil arbejde med kerneopgaven, men på personalets pædagogiske dage bliver der diskuteret værdier, så “gryden er sat over”.

Husk at give skolebørnene en ekstra snack/mad med til formiddagspausen – vi oplever, at flere af børnene har brug for lidt ekstra energi i løbet af formiddagen.

Torsdag d. 26/4 og mandag d. 30/4 er der meget få børn og personale i institutionen. Der er derfor disse to dage ændringer i skemaet og i hvem der underviser. Kristine vil have yngste hele torsdagen og de sædvanlige timer mandag. Jakob G. og Daina har matematik med yngste mandag og Daina har engelsk med mellem mandag. Børnene møder og har fri til sædvanlig tid.

Kirsten er til konference om Den nye pædagogiske læreplan d. 14.-15/5. Eva er vikar tirsdag eftermiddag.

D. 25/5 er der svømning for alle skolebørn og personalet holder pædagogisk dag, hvor bla. næste skoleår planlægges. Eva er vikar i Børnehaven.

d. 31/5 vil der være Dukketeater på skolen kl. 17: Mormors Kuffert opfører Ali Baba og røverne. Alle både voksne og børn er velkomne.

Forårshilsen fra Anholt skole og børnehave.