Nyhedsbrev maj 2017

Maj 2017

Kære forældre og børn!

“Kom maj du søde milde” – vi mangler lige lidt varme, men ellers er vi ude, ude, ude. Vi vil bl.a. begynde at gøre klar i skurvognen, hvor vi skal have ryddet op.

Husk at tjekke børnene for flåter – det er tid nu, og snart er det også tid til solcreme eller let tøj med lange arme/ben og en solhat.

Vi har nok haft den sidste omgang bål og snobrød for i år – vi skal jo tænke på brandfaren, og er i øvrigt altid opmærksom på vind og tørt vejr i forbindelse med bål i Børnehaven.

I sidste uge havde vi besøg fra PPR i Grenaa: Tale-høre konsulent Kim Mortensen, Psykolog Lasse Bay Overgaard, Fysioterapeut Elsebeth Lolle og Sundhedsplejerske Birthe Bonde. Udover forskellige møder med børn, personale og forældre lavede Lasse oplæg om autisme. Vi fik gode brugbare redskaber og input, som også omhandlede børn som ikke har autisme, og havde en fin debat, hvor alle bød ind. Personalet fik efterfølgende “ros” for den gode stemning og som PPR påpegede, det gode arbejdsklima med glade medarbejdere.

Tiden nærmer sig for vores fælles forældresamtale tirsdag d. 16/5 kl. 19-21.

Dagsorden:

 • Velkommen
  • Lille oplæg om ICDP (International Child Development Programme)
 • Børne udfordringer

Da personalet har tavshedspligt og ikke kan bringe specifikke problematikker op, vil vi opfordre til, at I som forældre tænker over hvilke emner/problematikker, I kunne tænke jer, at vi i fællesskab tager stilling til og forsøger at lave én indsats om.

Fx

  • Hvordan oplever vi børnene i børnegruppen?

Vi kan tage en runde, hvor forældre udtaler sig om egne børn.

  • Hvordan har børnene det sammen?
  • Hvad vil det sige at være populær?
  • Hvad vil vi gerne have?
  • Hvilke initiativer kunne forbedre trivslen?

Venner, læring, leg, ude-inde, planlagte aktiviteter.

 • Forældre udfordringer

Fx

  • Hvordan oplever forældrene dagligdagen, dagsrytmen?
  • Hvordan opleves stemningen i Børnehaven?
  • Hvordan opleves aflevering/modtagelse og afhentning af børnene?
  • Hvordan oplever forældrene børnehavens fleksibilitet?
  • Hvordan opleves forholdet mellem privatliv, fritid og “arbejdsliv”.
  • Hvilke initiativer kunne forbedre samarbejdet/trivslen?
  • Hvad kunne gøres anderledes?

Nyhedsbreve, aktivitetsplaner, orientering mundtlig og på døren

 • Evaluering
 • Evt.

Vi serverer selvfølgelig kaffe og the. Er der én der vil bage en kage, er det meget velkomment J

HUSK at betale eftermiddagsmad – der er fortsat enkelte, der er langt bagud. Det koster stadig 60,- pr. barn pr. måned for frugt om formiddagen og boller om eftermiddagen….. 30,- for SFO børn, som kun får boller.

I maj har Børnehaven lukket fredag d. 12/5 (Store bededag), torsdag d. 25/5 (Kristi himmelfartsdag) og fredag d. 26/5.

Mia og Jakob er på ICDP kursus for sidste gang d. 9.-11/5. Kirsten og Eva afslutter historien og forløbet om Odysseus rejse fra krigen i Troja hjem til Ithaka. Forløbet omfatter musik, sang og bevægelse.

Mia holder fri d. 15/5, 19/5 og 22/5.

Kirsten holder fri d. 15.-16/5, 19/5 og 22/5

Jakob holder fri d. 24/5

Eva vil være vikar J

Hilsen Anholt Børnehave