Nyhedsbrev fra Børnehaven

Februar 2015

Kære forældre og børn!

Da vi ikke har fået tilbagemeldinger på behov for pasning i uge 7, holder Børnehaven lukket d. 9.-13. februar (lukkeuge).

Mandag d. 16/2 er fastelavnsmandag; vi regner med at børnene kommer “dryssende” i løbet af formiddagen. Vores politik er, at det indsamlede slik lægges på hylden i garderoben og at børnene kan spise resterne, når de kommer hjem (ikke i Børnehaven).

Opfølgning på forældremøde i december 2014:

Mia er i gang med at søge friluftsrådet om midler til flytbar skurvogn og udekøkken.

Carsten har indvilget i at tjekke om “den gamle skurvogn” ved skydebanen kan køre og trækkes hjem på legepladsen til en opfrisker.

Bestyrelsen er med på råd vedr. kravlerør på legepladsen og trappeafsats til udkik af vinduet. Vi undersøger priser og sikkerhedskrav. Vi overvejer endvidere at etablere rullegræs på rutsjebane-højen for at holde på jorden (jord er dyrt at anskaffe og der skal en del nyt til, hvis børnene fortsat skal have glæde af rutsjebanen).

Maddage kører med jævne mellemrum – se aktivitetsplanerne.

Forældresamtale onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19-21:

På forældremødet blev vi enige om at forsøge os med en fælles forældresamtale, hvor alle forældre er tilstede samtidig.

Holdningen bag dette er, at tilgodese den systemisk anerkendende tilgang til børnene. “Der skal en landsby til at opdrage et barn”. Vi skal forsøge at se omgivelserne som problembærer/det der har udfordringerne og ikke det enkelte barn. I den systemisk anerkendende tilgang ser man på hvilken indflydelse de voksne, de andre børn og de fysiske rammer har på barnet og hvor man kan ændre denne indflydelse/påvirkning til barnets bedste.

Da personalet har tavshedspligt og ikke kan bringe specifikke problematikker op, vil vi opfordre til, at I som forældre tænker over hvilke emner/problematikker, I kunne tænke jer, at vi i fællesskab tager stilling til og forsøger at lave én indsats om.

(Meld meget gerne tilbage, hvis datoen er helt umulig – det er bedst hvis vi kan samle alle).

Kirsten holder ferie d. 20/2-2/3.

Hilsen Anholt Børnehave

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.