Nyhedsbrev fra Anholt Skole

Kære elever og forældre

Vi nyder den fine eftersommer og håber at alle i ældste klasse har et spændende ophold på Fyrgården, hvor der registreres sæler i disse dage.

Vi er nu endelig fuldt lærerhold og vi byder hjerteligt velkommen til Kirsten Bloch.

Vi har også fået nyt rengøringspersonale: Line Engelund Severinsen. Velkommen !

Det er tid til at tilmelde eleverne til lektiecafe/faglig fordybelse – som starter i næste uge. Tilmeldingen er bindende og varer til jul. For yngste klasses vedkommende drejer det sig om tirsdag og fredag kl. 13-14 og for ældstes vedkommende mandage kl. 13-14, samt fredage 14.10 til 15.10.

Jeg behøver tilbagemeldinger fra alle familier senest mandag 15/9 om morgenen. Efter næste folketingsvalg vil lektiecafe/faglig fordybelse blive en fast del af skemaet.

Matthias Tesfaye har desværre meldt afbud til at afholde foredrag hos os d. 23/10.Vi ærgrer os, men håber at bestyrelsen finder på en anden god oplægsholder.

UU Djursland vil dog gerne komme og besøge 8.-9. kl. d. 23/10 og arbejde med uddannelsesplaner- og valgi samarbejde med elever og forældre. Et arrangement der var en succes sidste år.

PPR ankommer i næste uge, desværre uden sundhedsplejerske Birthe Bonde denne gang. Der er derevd tale om besøg af socialrådgiver Inger Lise Øster, psykolog Carin Wessel Sørensen, talepædagog Karen Margrethe Madsen og ergoterapeut Elsebeth Lolle.

Karen Margrethe Madsen afholder åben rådgiving onsdag d. 17/9 kl. 15-17 på skolen.

Inger Lise Øster afholder anonym åben rådgivning:

 Den åbne rådgivning er tænkt som en mulighed for at drøfte alle emner af betydning for børns trivsel i institutionen/skolen, hjemmet og fritiden. Det kan eks. være

o Har familien svært ved at tale sammen…

o Fungerer hverdagen ikke…

o Er du usikker på hvordan du og/eller din familie kan hjælpes i forhold til et problem…

o Skilsmisse og børn, der kommer i klemme

o Opdragelse og grænsesætning

o Parforhold

o Samspilsmæssige vanskeligheder i relation til andre børn og voksne

o Sygdom, tab, sorg

o Misbrug og vold

o Psykiske vanskeligheder

o m.v.

Ønsker man rådgivning af Inger Lise Øster kan man henvende sig iloe@norddjurs.dk

Angående vorter og lus oplever vi at alle gør en god indsats i fællesskabet omkring at komme prolemerne til livs. Tak for det – det gør vores miljø her i institutionen langt bedre 😉

Skoleturen til Slesvig nærmer sig og inden længe vil Marlene, Tanja, Kirsten B. være klar med information.

Hav en dehlig eftersommer derude.

Med venlig Helene

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.