Nyhedsbrev fra Anholt skole og børnehave

Kære Alle

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg i nedenstående har brugt orden “ledelsesteam”, hvilket er en fejl, da TR og AMR ikke er “ledelse”, da der i så fald kan opstå en interessekonflikt. Det rigtige ord er et MED-udvalg, hvis funktion er at varetage den daglige drift og medarbejdernes trivsel, retslige- og sikkerhedsmæssige vilkår i arbejdet.

Hilsen Kirsten

Oktober 2017

Kære Forældre og Børn!

Så blev det virkelig efterår – i skrivende stund med øsende regnvejr og kraftig blæst.

I børnehaven taler vi om følelser, måske kan man også sætte følelse på vejret!? Der er en forestilling nært forestående, som handler om følelser. Derfor er det oplagt at følge emnet op i børnehave og SFO. Børnehavebørnene deltager også i forestillingen og vil deltage i undervisningen i uge 41.

Forestillingen løber af staben torsdag d. 12/10 – hold øje med opslag – ALLE er VELKOMNE.

Vi oplever at der er mange følelser på spil i hele børnegruppen og måske især i SFO-gruppen, hvor de nye 0. klasse piger skal vænne sig til nye krav og udfordringer, som skolen byder på og de ældre SFO´er skal vænne sig til nye hensyn.

Vi oplever, at børnene udvandrer fra både SFO og klassen, når der stilles krav, de oplever at noget er uretfærdigt eller en helt tredje ting – det er ikke altid, at det er helt nemt at finde ud af hvad der udløste frustrationen.

Holdningen fra personalet er, at det ikke er OK at udvandre, når tingene ikke lige går efter “mit” hoved, at børnene ikke får opmærksomhed ved at én voksen følger efter og at man skal blive i klassen/SFO´en og sige hvad man bliver frustreret over – man løser ikke problemer ved at gå!

Vi vil meget gerne have jeres opbakning til denne holdning og opfordrer til at I forældre tager en snak med børnene om det.

Ligeledes har vi behov for jeres opbakning til at sørge for, at børnene kommer til tiden. Det er ikke nok at være på skolen kl. 8:00. Kl. 8:00 skal man være i sin klasse og altså have klaret at hænge sit overtøj op, skifte sko, have sat madpakken i køleskab osv. Der er altid en lærer på skolen fra kl. 7:45.

Vi har desuden en situation, hvor Gyrite pga. sygdom ikke kan være en fast del af dagligdagen i institutionen. Gyrite er med på sidelinjen og følger med og bliver opdateret fra Bo og Kirsten.

LEDELSE UNDER GYRITES FRAVÆR

  • SOUSCHEF: under Gyrites fravær er det Anholt skole og børnehaves souschef Kirsten, der har den egentlige ledelse. Oftest vil Kirsten og Gyrite tale sammen om større beslutninger, men når Gyrite f.eks. skal opereres, får hun en koncentreret sygefraværsperiode og så er det Kirsten, der tager over. Det gælder derfor også i personaleanliggender. Kirsten vil også skulle deltage i de fleste ledermøder på fastlandet i Gyrites fravær.
  • KOORDINATOR: Gyrite har bedt Bo om at varetage nogle af sine opgaver og Bo har derfor en koordinatorrolle i dette skoleår.
  • Bo skal tage sig af organisere vikarer ved personalets sygdom og planlagte fravær m.v. Bo står også for at lave skemaændringer – dog efter rådførsel med Gyrite. Gyrite giver løbende Bo nogle administrative opgaver omkring elevfravær, diverse statistik og så er det Bos opgave at planlægge og koordinere lærermøder i samarbejde med de medarbejdere, der er mødeledere og evt. referenterne.
  • Bo skal lave planer for forældremøder og sørge for at organisere gårdvagter i lærernes fravær. Det er også Bos ansvar at være tovholder på kommende aftalte arrangementer på skolen – ikke således at han skal stå for dem, men han har ansvaret for at uddelegere opgaverne til I andre.
  • Listen er ikke udtømmende, da der vil komme opgaver til løbende.

Daina fortsætter indtil jul. Mens Daina er ansat, har Jakob Grell færre timer i skolen og flere i børnehaven, således at Kirsten har mere tid på kontoret.

Bo, Jakob G. og Kirsten vil som henholdsvis TR (tillidsrepræsentant), AMR (arbejdsmiljørepræsentant) og souschef udgøre et ledelsesteam, som med både personale og forældres velvilje og opbakning vil køre skole og børnehave videre efter bedste evne.

Vi mangler fortsat tilbagemeldinger fra en del af jer mht. efterårsferien, så nu er det planlagt, at Jakob vil være i Børnehaven mandag d. 16/10 og Mia tirsdag d. 17/10 til fredag d. 20/10.

HUSK at der er forældresamtaler om børnehavebørnene torsdag d. 5/10!

I disse dage er Mia på madkursus og efter efterårsferien vil Mia undervise i madkundskab for mellem og ældste klasse onsdage kl. 8:45-12 indtil jul. Jakob G. vil være i Børnehaven.

Fjernundervisningsprojektet om kaffe fortsætter onsdag eftermiddag kl. 12:30-14 med Mia og hele yngste klasse, dog ikke i uge 44, 50 og 51, hvor der vil være idræt i dette tidsrum.

d. 4/10-13/10 vil Ethan Greves være gæsteelev på skolen og d. 9.-13/10 vil Siff (Kirstens barnebarn) være gæsteelev.

D. 24.-25/10 får Børnehaven besøg af pædagogisk konsulent Rikke Steffensen vedr. det årlige tilsyn.

D. 28/10 vil der være forældrearbejdsdag ved skurvognen. Nærmere information v. Laurits

Kirsten holder fri d. 16.-23/10

Jakob holder fri d. 17.-20/10

Mia holder fri d. 16/10 + 26.-27/10 + 30/10-2/11 (fjernundervisningskursus) + 3.-6/11.

GODT EFTERÅR

ANHOLT SKOLE OG BØRNEHAVE