Nyhedsbrev fra Anholt skole og børnehave

Marts 2018

Kære forældre og børn!

Kulde, frost og høj sol – nu mangler vi bare et tykt lag sne, så vi kan komme ud at kælke og lave snemændJ

Børnene prøver til med slæderne, hver gang der bare er et lille drys sne.

Børnene har købt nye løbehjul og barsketbolde for elevpengene og de benyttes flittigt i frikvartererne. Som I sikkert har læst i bestyrelsesreferaterne afsættes der 300,- pr. måned, som eleverne kan disponere over.

I personalegruppen har vi afholdt pædagogiske dage d. 19/1 og igen d. 23/2. På sidste møde var emnerne

1. opfølgning på udfordringerne i at være forældre, familie, venner og kolleger på arbejdspladsen,

2. opfølgning på børnemødet

3. undervisningsdifferentiering

En rigtig god dag, hvor mange holdninger og værdier bliver bearbejdet – en proces som kun kan gøre samarbejdet endnu bedre.

På børnemødet, som blev holdt 8/2 var Helle uvildig ordstyrer (hverken forældre, familie eller øvrige personale deltog). Mødet var kun for skolebørn. Helle refererede på pædagogisk dag fra mødet uden at sætte navne på og der kom mange gode forslag fra børnene.

En del af børnenes udfordringer er at føle sig udenfor. Man føler sig uden for, når man har været ude at rejse/ikke har været i skole et par dage, så er det svært at komme ind i gruppen igen. Det er svært med legeaftaler, hvor man ofte føler sig svigtet, når andre glemmer en aftale. Børnene gav også udtryk for at man kan føle sig udenfor, når nogle børn har sine forældre med i skole – så savner man sine egne forældre.

Vi arbejder med emnerne på pædagogisk dag og der vil eventuelt blive et opfølgende børnemøde.

I børnehaven er vi i fuld gang med at lave påskepynt og så er UNO et stort hit og spilles næsten dagligt.

Vi har planlagt fælles forældremøde d. 10.april kl. 19-21 og hører meget gerne, hvis det er et problem at møde der – så må vi evt. finde en anden dato. I er velkomne til at komme med emner til mødet.

D. 24. og 25/3 holdes der arbejdsdag ved skurvognen – hvis du kan hjælpe, så tag kontakt til Laurits – vi håber på at skurvognen bliver færdig der, så den er klar og nyindrettet til sommerferien.

d. 13.-14/3 får vi i Børnehaven besøg af pædagogisk konsulenter Rikke Steffensen og Malene Henningsen. De vil lave oplæg om sansemotorik for personalet i børnehaven. Sansemotorik er en del af kommunens målsætninger for projekt “En forskel for livet”.

I Børnehaven hører vi gerne snarest, om jeres børn holder fri eller kommer i Børnehave i dagene op til påske d. 26.+27. og 28/3. Dagene er IKKE lukkedage.

Der arbejdes løbende på at opdatere hjemmesiden – følg med på www.anholtskole.dk

Uge 10 vil der pga. kurser og fridage for en del af personalet være alternativt skema og i Børnehaven vil Eva Hjort være vikar. Skoleskemaer for uge 10 kan ses på hjemmesiden under fanen Skolen > skoleskema.

Kirsten holder ferie d. 2.-11/3. Kontakt vedr. skole kan foregå til Bo på mobil 60679723 og vedr. børnehaven til Jakob Grelle på mobil 61263126

Hilsen Anholt skole og børnehave