Nyhedsbrev fra Anholt skole og børnehave

Februar 2018

Kære forældre og børn!

Der har været lidt forvirring i forbindelse med nyheder fra skolen. Jeg vil i fremtiden være mere opmærksom på at dette nyhedsbrev ikke fremstå som udelukkende nyheder fra Børnehaven – det må nødvendigvis indtil Gyrite er tilbage også være et nyhedsbrev fra skolen.

Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden og foreløbig er der lagt årsplaner 17/18 ind under menuen “skolen”. Der er endvidere et lille skriv om Fælles læsebånd og musik under menuen “Skolen”. Under menuen “Galleri og foto” ligger der billeder og tekst om både historieturen til Jelling og fra forestillingen “Den lysende blomst” og der bliver løbende lagt referat af bestyrelsesmøder ind under menuen “Bestyrelsen”.

Hvis der er ting, I ikke føler jer oplyst om, så kom endelig og spørg!

I har pr. privat mail modtaget elevplaner. Her skal der gøres opmærksom på at elevplaner kun skal opdateres en gang om året, hvilket for de udsendte blev gjort i efteråret – elevplanerne er altså et øjebliksbillede af hvordan elevens status og arbejde var i efteråret 2017.

Mht. Daina, så er hendes ansættelse forlænget indtil sommerferien, dog på et lavere timetal. Dainas forlængelse skyldes dels, at både Jakob Grell og Jakob Kjærgaard starter kompetenceudvikling på fjernstudie her pr. 1. februar: Jakob Grell i idræt og Jakob Kjærgaard i matematik. Daina er ansat til engelskundervisning, deltager i fjernundervisningsprojektet sammen med Mia, og er desuden hjælpelærer i matematik og dansk for yngste. Daina underviser endvidere i valgfri dans én time om uge.

På grund af Dainas reducerede timetal kan vi desværre ikke tilbyde mere valgfri dans, hvilket har betydet at ikke alle, som ønskede det, er kommet på holdet. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt.

Daina deltager desuden i svømning sammen med Elin, og Dinna, som træder til i Grenaa. Der er flere der har udtrykt usikkerhed omkring retningslinjer for sejlturen med færgen. De hidtidige retningslinjer er fra 2009 og bestyrelsen har derfor taget fat på at få disse opdateret. Dette vil formodentlig være på plads inden næste svømmetur d. 23/2.

Når der er svømmeundervisning holder personalet pædagogisk dag. Der vil være vikar i Børnehaven. Vi havde en rigtig god dag d. 19/1, hvor vi talte om disciplinerende værdier, cases fra hverdagen, regler for magtanvendelse og hvordan vi tackler at være både forældre, kollegaer og venner på samme arbejdsplads.

Aftaler om turen til Vimmerby er ved at være på plads og der er lavet et forslag til fordeling i hytterne, som er mailet rundt. Der vil komme løbende information og der vil også blive et møde, hvor opklarende spørgsmål kan komme på banen. Husk at tjekke jeres PAS – skal de fornys?

Som I kan læse i bestyrelsesreferaterne ønsker elevrådet nye legeredskaber. Elevrådet har selv sparet sammen til løbehjul, mooncars og ramper ud af de 300,- som afsættes til elevkontoen pr. måned og det de samler ind til påske ved kage salg på bollen, julebazar o.l. De ønsker sig dog større redskaber til erstatning for de redskaber, som naverne lavede i 2006 – de er slidt op. Det er dog voldsomt dyrt og ikke nok med det kommer opsætning, faldsand m.v. oven i. Bestyrelsen arbejder på sagen, bl.a. i forhold til at søge fonde om tilskud.

I uge 10 er Mia og Daina til læringsfestival i København og Kristine og Gitte på dansklærer kursus i Grenaa. Vi er derfor underbemandet og har bedt Malle og Helle om at træde til i henholdsvis billedkunst og tysk. Der er desuden lagt mere matematik ind i den uge. I kan se de ændrede skemaer på hjemmesiden under menuen “Skolen”.

I børnehaven vil Eva være vikar, da også Kirsten er væk i uge 10.

Da ingen har meddelt behov for at Børnehaven holder åben i vinterferien (uge 7), holder børnehave lukket – GOD FERIE J

Kirsten holder ferie d. 2.-11/3. Jakob G. kan kontaktes vedr. Børnehaven og Bo vedrørende skolen.

Med venlig hilsen Anholt skole og børnehave.