Nyhedsbrev fra Anholt Børnehave

Februar 2020

Kære forældre og børn!

Så er vi godt i gang igen efter en laaaaang juleferie.

Forældrebestyrelsen har besluttet, at vi i 2020 har lukkeuger i uge 7 (vinterferien) og i uge 42 (efterårsferien). Desuden holder vi lukket dagen efter kr. himmelfartsdag – i år d. 22/5.

Lukkeuger/dage betyder, at Børnehaven så vidt muligt skal holde lukket – det handler om at spare vikarressourcer, da personalet har tvungen afspadsering/ferie samtidig. Men da der også er pasningsgaranti i Norddjurs kommune, skal børnene tilbydes alternativ pasning i lukkeugerne, hvis der er behov for det. Vi har ikke alternative muligheder på Anholt, så derfor holder vi åben, hvis I forældre meddeler os, at I har brug for det.

Aktuelt holder vi lukket d. 10.-14/2 2020. Hvis I har brug for at vi holder åben, vil vi meget gerne vide det lige nu og senest d. 24/1.

Inden jul blev der ryddet kraftigt op i Børnehaven og i den forbindelse tænkt i læringsmiljøer. Vi har således gjort hylderne mere overskuelige, flyttet legekøkkenet, så det fik mere plads og har nu planer om at lave en børnevenlig læsekrog og at flytte klædeudtøjet til sanse-/eventyrrummet.

I januar har vi fokus på højtlæsning, rim og remser, sange og fugle. Februar står i fastelavns tegn og desuden fokus på kroppen/bevægelse og selvportrætter.

Da det har givet rigtig god mening, at trække Jakob og Mia ind i skolen, da der var få børn i Børnehaven, står vi nu i den situation, hvor vi fra 1. februar får to nye børn i Børnehaven, at vi mangler arbejdskraft i Børnehaven. Derfor søger vi pr. 1/2 2020 en 15 timers pædagog. Vi har ansøgningsfrist d. 20/1 og satser på samtaler d. 23/1 fra kl. 16.

Mia har fri d. 24/1 – Kirsten er i Børnehaven kl. 8:45-16

Mia er på studie d. 18.-24/2 og d. 3.-9/3. Vi har forhåbentlig ansat en pædagog.

Jakob har fri d. 27/2- 2/3.

Kirsten har ferie d. 28/2-9/3, hvor Gitte Thun Steffensen vil være vikar.

Der er bestyrelsesmøde d. 29/1 og d. 26/2 (altid sidste onsdag i måneden).

Hilsen Anholt Børnehave.