Nyhedsbrev fra Anholt Børnehave marts 2016

Marts 2016

Kære Forældre og Børn!

Vi må desværre sige farvel til Frank. Frank har sagt sin stilling op pr. 1/5 2016, men da Frank har en del afspadsering, vil han ikke være her så meget i de næste par måneder. Indtil videre vil Mia og Kirsten være i Børnehaven, når Frank ikke er her. Vi forsøger i første omgang, at finde en vikar på øen, som kan træde til af og til.

Grunden til, at vi ikke med det samme ansøger om en ny pædagog, er, at bestyrelsen for Anholt skole og børnehave har gang i forskellige projekter, bla. at få flygtningefamilier til øen. Hvis dette lykkes, kan det betyde, at vi får brug for medarbejdere, der har erfaring i arbejdet med flygtningebørn og deres forældre.

De sidste par uger har vi snakket, læst og sunget om middelalderen og i næste uge går det for alvor løs, med klædedragter, madlavning og div. frembringelser i bedste middelalderstil og i samarbejde med yngste- og mellemklassen.

Husk at vi har fælles forældresamtale onsdag d. 16/4 kl. 19-21. Ud over punkterne fra sidste nyhedsbrev (februar), vil vi gerne tage temaet fra forældremødet med “fremtidsværkstedet” om ny skurvogn op – vi har ikke fået de penge, som vi havde håbet på og de 35.000,- fra Friluftsrådet skal tilbagebetales, hvis ikke vi finder flere. Skal vi fortsat arbejde på en ny skurvogn, skal vi reparere den gamle, er der forældre, der vil være behjælpelige med projektet???

Børnehaven holder åben, men hvis I ved, at jeres børn holder fri i dagene op til påske hører vi det gerne, så vi kan planlægge efter det.

Jer, der ikke har pbs-aftale: HUSK at betale eftermiddagsmad/frugt.

Kirsten deltager i ledermøde i Grenaa d. 3.-4/3

Kirsten holder ferie d. 7.-11/3

Frank holder fri 18/3-1/4 (måske også uge 11 eller 14).

kyllingHilsen Anholt Børnehave