Nyhedsbrev februar 2017

Februar 2017

Kære forældre og børn!

Tak for en god snak og hyggeligt samvær til forældremødet d. 2/2 2017.

Den 2. februar var det kyndelmisse. Det kommer af det oldnordiske Kyndill, der betyder lys, jf. det engelske ord candle. Før i tiden var det normalt, at man tog varsel af vejret. Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag, bliver det tidligt forår. Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den 19, forsvinder kulden snart. Hvis det er tøvejr vil høsten blive god (Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø). Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt. Så…. Er der nogen, der kan huske hvordan vejret var????

Som sagt er der fokus på fællesskaber, gode venner og legeaftaler.

Lige nu er aftalen, at legeaftaler er noget man snakker om med mor og far – ikke i børnehavetiden. I Børnehaven er fællesskabet i fokus.

Og så er det jo snart fastelavn…….

I uge 6 tager Mia og Jakob igen afsted på ICDP-kursus fra tirsdag til torsdag og i Børnehaven vil vi fortsætte med “Fart på sproget” og historien om Odysseus rejse hjem fra krigen i Troja.

Historien om Odysseus bliver fortalt og understøttet af musik og bevægelse. Sidst handlede det om Odysseus møde med kyklopen Polifem, hvor vi både lærte en sang om Kyklopen og legede en slags blindebuk (sangleg om Polifem).

Denne gang skal vi høre om Odysseus møde med Aiolos, som er vindenes vogter. Vi skal bl.a. synge og lege vindlege, og vil benytte os af og lære hvordan vi spiller på div. rytmeinstrumenter.

I “fart på sproget” vil vi denne gang have fokus på lydlig opmærksomhed (at kunne høre når to ord rimer) og de narrative kompetencer (at kunne beskrive personer og omgivelser i en historie).

Eva vil være vikar onsdag og torsdag i uge 6.

Da der ikke er tilmeldinger til uge 7, holder Børnehaven lukket.

D. 28/2-2/3 tager Mia og Jakob igen på ICDP-kursus. I børnehaven fortsætter vi med Odysseus møde med troldkvinden Kirke.

Mia er i skolekøkkenet med mellemklassen d. 22/2.

Kirsten har ferie d. 3.-12/3.

Hvis I allerede nu ved, at jeres børn ikke kommer d. 10.-12/4 (dagene op til påske) hører vi det gerne – Både Jakob og Kirsten holder ferie, så det er et spørgsmål, om der skal indkaldes vikar.

Hilsen Anholt Børnehave.