Nyhedsbrev April 2017

April 2017

Kære forældre og børn

Først og fremmest et stort VELKOMMEN til Alberte og hendes familie, som snart kommer til Anholt. Alberte på 4 år skal gå i Anholt Børnehave i 3 måneder fra april til juni.

Og så er vi rigtig glade for at Agnes, Johanne Kathrine og Pamm er så glade for at være på Anholt, at de har valgt at blive J

Påsken nærmer sig og for en ordensskyld: Da ingen har meldt tilbage om behov for pasning d. 10.-12/4, holder Børnehaven lukket.

Vi vil i den forbindelse bede jer alle om at tømme børnenes hylder i garderoben, således at der kan blive gjort rent og også sorteret og reduceret i børnenes tøj – tøm venligst senest fredag d. 7/4.

Vi har stort set fået tilbagemelding fra alle vedr. fælles forældresamtale d. 16/5-17, så vi holder fast i denne dato og håber at I alle vil prioritere aftenen. Da enkelte har meddelt at tidspunktet kl. 19:30-21:30 passer bedre, har vi valgt at prøve det.

Til jer der ikke har været med før vil vi lige kort beskrive tankegangen bag.

På forældremødet d. 9/12-14 blev vi enige om at forsøge os med en fælles forældresamtale, hvor alle forældre er tilstede samtidig.

Holdningen bag dette er, at tilgodese den systemisk anerkendende tilgang til børnene. “Der skal en landsby til at opdrage et barn”. Vi skal forsøge at se omgivelserne som problembærer/det der har udfordringerne og ikke det enkelte barn. I den systemisk anerkendende tilgang ser man på hvilken indflydelse de voksne, de andre børn og de fysiske rammer har på barnet og hvor man kan ændre denne indflydelse/påvirkning til barnets bedste.

    • Et forsøg på at demokratisere skyld og ansvar i forhold til børnenes opdragelse og læring. Det er vigtigt, at man som forældre, pædagog eller lærer ikke regner med at andre løser problemerne – man må selv gøre en aktiv indsats.

Gruppe samtalerne er en måde at styrke fællesskabet på, at komme ud over kun at have fokus på “mig” og “mit”. Forskellige børn/voksne har forskellige styrker. Forhåbentlig vil det skabe tillid og åbenhed.

    • Forudsætningen for gode gruppesamtaler er at alle skal ville og turde være ærlige. Kritiske spørgsmål behøver ikke at være kritik. Vi er medspillere og ikke modspillere.

Ved at fokusere på det, vi ønsker, bliver vi bedre til at skabe det, vi gerne vil have. Ved at fokusere på fejl, bliver vi i stand til at forklare, hvad vi ikke vil.

Forældre bestemmer selv hvor åbne, de har lyst til at være.

    • Indholdet vil formodentlig være mere om trivsel, det sociale og de bløde værdier.

Dagsorden vil blive udsendt, når tiden nærmer sig.

De store 6 årige er startet i førskole og er nu i skole hver tirsdag kl. 8-10 (dansk) og 10-12 (matematik) – Jakob G. følger fortsat med i skolen, for at gøre starten så god som mulig. Det ser ud til at gå rigtig godt.

Vi arbejder på at få en håndvask i børnehøjde på børnetoilettet, således at børnene ikke skal stå på en trappestige. Vi afventer at VVS-mand Henning Bjerre kommer til øen.

Udover påskepynt, klip og dekorationer, har vi den sidste tid haft fokus på førstehjælp og affald. Førstehjælp faldt godt i tråd med vores tema om venskab, vi har fået en trøste bamse, snakket om at ringe 112 og hvad man skal passe på og hvordan og hvorfor man lægger tilskadekommende i sideleje. Fredag d. 31/3 besøger vi redningsstationen.

Vi har talt en del om affald og genbrug, gået rundt i byen med affaldsposer og samlet affald, som vi onsdag d. 29/3 selv afleverede og sorterede på genbrugspladsen. Vi har spillet “De små økologer”, læst bogen og set filmen om den rene natur.

Flere har givet udtryk for, at der er uklarheder om hvordan, man kommer i kontakt med henholdsvis skole og børnehave. De gamle mobilnumre er ikke mere i brug.

Kontakt til skolen vedr. fx fraværsmeddelse sker via sms til Gyrites mobil 21221239. Der vil blive svaret mellem kl. 7 og 8 og ellers når Gyrite ikke har undervisning/frikvarteret. Ellers kan ringes til fastnettelefon 89592860.

Kontakt til Børnehaven sker via fastnettelefonen 89592863, som omstiller til Kirsten.

Dog er kontakt fra d. 3.-17/4 til Jakobs mobil 61263126.

Kirsten holder ferie d. 3.-17/4 – Eva vil være vikar (d. 4/4 vil Birgit Sodemann dog være i Børnehaven om eftermiddagen sammen med Mia)

I ugen efter påske vil Jakob og Eva være i Børnehaven suppleret af Kirsten – Mia er på ICDP kursus.

Hilsen Anholt Børnehave.