Nyhedsbrev 21. maj

Kære elever og forældre

Der er travlhed over hele linjen i vores hus. Afgangseksamen er i gang, vi søger ny lærer, børnehaven har travlt med alt hvad der sker i naturen, snart er der Grønlandstur osv. osv.

Vii spiser nu frokost sammen i køkkenet – alle mand. Det er rigtig hyggeligt og giver god anledning til at fokusere på fællesskabet, rollemodeller, eget bidrag til god kultur, det gode måltid og den gode blanding af tilstedeværelse af alle øens børn i alle aldre på en gang.

Medbragte Ipads, Ipods og andre gadgets

Mange elever har efterhånden erhvervet sig Ipads, som medbringes i skolen til undervisningen og frikvarterer. Det har været spændende og givtigt og også givet anledning til sociale aktiviteter i frikvartererne.

Nu begynder den kultur at tage lidt overhånd og vi vil derfor gerne trykke pauseknappen ind i en periode, og bede eleverne om at lade deres Ipads blive derhjemme.

Vi vil gerne styrke elevernes fysiske aktiviteter i pauserne – og meget gerne dem udenfor – og have større fokus på det brede fællesskab.

Vær rare at orientere jeres børn om det og hjælp dem med at lade dem ligge derhjemme.

Hornfisketur

Onsdag d. 5/6 afholder vi hornfiskedag fra kl. 9.00-13.00 for hele institutionen – alle børn og forældre.

Badning:

Forældre holder hver i sær selv opsyn med egne børn. Lærerne holder opsyn med uledsagede børn.

Medbring:

Madkurv, fiskegrej, madding, badetøj, strandlegetøj.

Vi fastholder vores kostpolitik, men vil gerne spørge jer forældre, om der er en eller to, der har tid til at bage en fælles kage til alle.

Hvis man som forældre er travlt optaget af arbejde, er man velkommen til blot at være med en time eller hvad man nu kan afsætte. Vi er rigeligt voksne til at tage os af alle uledsagede børn.

Vi udsender meddelelse om hvor vi skal mødes (vejr og vind).

Vi håber på højt humør, højt hår og høj sol.

Sidste skoledag

I år laver vi lidt om på de traditionelle arrangementer pga. grønlandsrejsen. Sidste “skoledag” vil derfor blive afholdt onsdag d. 12/6 fra kl. 9-11.30.

Vi mødes kl. 9.00 og går til rundboldbanen og spiller den traditionelle rundboldkamp – børnene mod de voksne. Derefter går vi tilbage til skolen, rydder op og siger farvel i fællesskab.

Grillaften

Årets grillaften bliver mandag d. 10/6 kl. 17.00, hvor bestyrelsen har sørget for at tænde grillen. Vi laver et sammenskudsgilde – en fælles buffet og spiser sammen. Derefter vil der være forskelligartede optrædener og aktiviteter samt bestyrelsesformandens beretning, som vil bliver præsenteret i løbet af aftenen. Vi skal bl.a. – desværre – sige farvel til Lisbeth, Niels, men også ønske Jeppe et rigtigt godt efterskoleophold.

Fælles frokost

Jeg har skrevet det en gang – men husk vores fælles frokost på fredag 😉 De hurtige har skrevet sig på, men der er masser af ledige pladser. Husk at man blot skal bidrage med “hverdagsmad”.

Mange gode hilsner

Helene