Kære forældre i ældste klasse

Det er meget glædelig,t at vi har kunnet byde Torben velkommen til skolen, og dermed er vi også kommet ind i en normal skolehverdag, og nu kører skemaet indtil jul.

 Vi har også budt velkommen til Robert, Torbens søn, der er startet i 7. klasse. Jeg håber at alle elever og forældre vil hjælpe til, at han får en god og rolig start her på skolen.

Det betyder at ældste klasse nu rummer otte elever.
– Det kan til tider godt være mange elever til et forholdsvis lille lokale oppe på første etage. Det sætter også store krav til orden og oprydning efter sig selv. Det er ikke noget vi er specielt gode til lige nu, men det arbejdes der på…!

 Vi oplever, at eleverne ofte har svært ved at udfylde tiden i frikvartererne. Det er noget som elevrådet er blevet draget ind i, og vi arbejder alle på, at finde nogle forskellige løsninger. Vi kan mærke, at det frustrerer eleverne og bevidst eller ubevidst presses (og passeres) grænserne, for de regler vi har, så som, at alle skal være ude i det første kvarter af 10-frikvarteret, at ingen må benytte computerrummet i frikvartererne.

 Vi har nu fået skemalagt dette års forældremøder og elevsamtaler. De er som følger:

     Forældremøde d. 26. sep. 2013

     Elevsamtaler d. 27.-28. nov. 2013

     Forældremøde d. 30. jan. 2014

     Elevsamtaler d. 5. mar. 2014

I vil naturligvis modtage separate invitationer når vi nærmer os de forskellige møder.

I skrivende stund bliver der udarbejdet og udviklet på en lektiebog til skolens nye hjemmeside (Det bliver fedt!). Indtil da benytter vi os af Google drev, det samme som sidste år. Lektiemængden vil naturligvis være varierende i løbet af året, men den 1. oktober vil alle årsplanerne være færdige, så kan Ifølge med i hvor og hvad eleverne arbejder med for tiden.

I år er UU-vejledningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning), blevet lagt over til UU-centret i Grenå. De seneste par år har Mette været skolens UU-vejleder, men kommunen har valgt at samle det et sted. Vi ved endnu ikke om det vil påvirke vejledningen for eleverne, men vi har arrangeret at de kommer på besøg d. 7. november og afholder en informationsaften. Men det vil I hører nærmere om, når vi nærmer os denne aften.

På forældremødet den 26. september vil vi få mulighed for at uddybe endnu mere. Der vil vi blandt andet også give jer en gennemgang af karaktergivning, projektopgaver og for niende klasserne også snakke eksamen 2014.

I forbindelse med idrætstimerne har vi opdaget at flere af eleverne er plaget af vorter. Vil I være søde at sørge for at de kommer i behandling (hvis ikke de er det), og få klare retningslinjer af lægen om hvornår man må benytte skolens baderum, så man ikke risikerer at smitte andre.

Husk I altid er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål, gode idéer eller andet! (Og som det ser ud med den kommende skolereform, må I hellere udnytte det i år. – Det kunne tyde på, at der bliver helt faste tidspunkter næste skoleår, for hvornår forældre må kontakte lærerne 😉

Med venlig hilsen
Dennis
tlf. 61676562
mail. d_oht@hotmail.com