Indkaldelse til genralforsamling i Foreningen Anholts Børn

Tirsdag d. 24/2 – 2015 kl. 19.30 på skolen

Dagsorden.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Godkendelse af regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
   • Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse
   • På valg: Anders, Anne og Birthe
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.