Hvordan var det i gamle dage på Anholt ?

” Skulle pigerne have kjole på i skole ?

” Slog lærerne eleverne ?”

” Hvad legede I i frikvartererne ? ”

Eleverne på Anholt skole stiller mange spørgsmål til gæsterne om ” gamle dage” på Anholt skole. Nu er ” gamle dage ” jo et vidt begreb, men vi er så heldige at der stadig er repræsentanter fra hvert årti boende på øen – helt siden 1930erne.

I denne uge har vi emneuge på skolen. Emneugen er forberedelserne til skolens 100 – årsjubilæum på lørdag den 26.januar. Eleverne ser film fra gamle dage på Anholt sammen med gæsterne hver formiddag og undervejs stiller de spørgsmål til gæsterne om deres skoletid. Der er spørgsmål om lege i skolegården, om husdyr om hvilke frisurer pigerne havde og hvad de mon spiste. ” Hvor tit kom I i bad ?” – Svaret vakte stor undren ; ” når der blev vasket, blev vandet fra grukedlen brugt til at bade børnene i. Og det var kun en gang om ugen.  Gæsterne er de anholtere, der stadig bor her, eller som er kommet ” hjem” efter et liv på fastlandet, eller ” ovre” , som det hedder her og som har gået i skole her i ” gamle dage”. Elvira husker en tid uden elektricitet, hvilket børnene har svært ved at forestille sig, selvom de dog har prøvet at overnatte på Fyrgården , hvor der heller ikke er noget elektricitet og man derfor kun har petroleumslamper til at lyse for sig.

En af de voksne citerede en samtale med sit barn; ” Vi havde jo ingen computere, da jeg var barn !”. Barnet havde undrende spurgt” Jamen hvordan kom I så på internettet ???”.

På 2.dagen roder vi en del, mens vi laver udstilling, flytter ting rundt, rydder op i hjørner og kroge, som ellers har været ladt i fred noget tid og eleverne interviewer øens ældre befolkning om deres liv og levned, de laver tidskapsler og collager og øver sange til jubilæet, hvor der kommer gæster i huset – en del af dem tilrejsende fra fastlandet.

Men vi bliver klar til jubilæet 🙂

Gyrite

Mia rydder op i textilrummet

Vi modtager ting til udstillingen fra tidligere elever

Thomas og Alfred – rockstjerner in spe ?

Its all about attitude 🙂

Nåh nu skal den sidde i skabet

Mon Hans kan huske teksten ? – tænker Magda

Zoologimontren støves af

Vi falder i staver over de mange fine billeder