Glædelig juuuul!

Kære børnehavebørn, elever, personale, bestyrelse og forældre.

Sidste skoledag i 2013 er forbi, netop som kalenderen viser, at lyset skal til at “vende” og gå den rigtige vej tilbage til os igen. Året 2013 har været begivenhedsrigt med rigtig mange gode oplevelser og spændende udfordringer. Jeg er i gang med mit 15. år på institutionen og kan i det lys sige: ikke to år er forløbet ens. Måske er det netop det, der gør dette sted til en spændende arbejdsplads.

Jeg nyder altid juleafslutningen, hvor vi hygger os i fællesskab og samler alle for en stund. Eleverne er dygtige til at arrangere, købe ind og dække op og hvert år venter vi spændte på, hvilken udgave julemanden nu vil optræde i 😉 En fin begivenhed med en smule højtidelighed, som det sig hør og bør.

Vi har i det forløbne år sagt farvel til familier, og vi har sagt velkommen til nye. Vi har haft udskiftning af personale, fået nyt, og vi glæder os til et nyt lille ø-barn i personalet.

Der foregår mange virkelig gode aktiviteter omkring Anholts børn. Både i institutions- og foreningsreg,i og det er fantastisk, hvordan børnelivet bliver styrket og sat i fokus af engagerede voksne. Forhåbentlig et signal og en kultur, der kan tiltrække flere børnefamilier til øen, men også få fodfæste og blive videregivet fra “gamle” ø-familier til nye. Her mærker vi især engagementet ved arbejdsdage, festivalen eller når vi beder om en hjælpende hånd i hverdagen. Tusind tak til alle jer forældre!

For skoledelen har året været turbulent med to store politiske reformer: lærernes arbejdstid blev fastsat efter en streng lockoutperiode samt  den nye folkeskolereform.

Folkeskolen står overfor en ganske stor forandringsproces, hvilket er en stor udfordring for alle. I Norddjurs arbejdes der ud fra et fælles grundlag, som fastlægger retningslinier for de forskellige tiltag. Projektet er stadig forholdsvis abstrakt og det bliver spændende at se, hvad der bliver besluttet i Folketinget i sidste ende.

Jeg oplever dog, at alle her på stedet går positivt ind i forandringsprocessen og som så ofte før agere konstruktivt i at forbedre og udvikle vores i forvejen gode skole og børnehave.

Boligsituationen er en stor udfordring i vores rekruttering af nyt personale. Borgmesteren ankommer d. 16. januar for at hejse det grønne flag. I den forbindelse vil vi sætte fokus på boligudfordringen og bruge anledning til at tale med borgmesteren alene omkring skolen.

Året har budt på en meget stor og smuk rejse til Niaqornat, Grønland. En oplevelse, der har været så sto,r at den næsten er svær at beskrive. Men jeg har lovet mig selv, at I nok skal få en beskrivelse og en masse billeder inden længe. Et fantastisk projekt, som der er blevet arbejdet på i mange år efterhånden. Det er svært at takke Malene og Magnus nok for den indsats, som jeg er sikker på, ingen af deltagerne nogensinde glemmer.

Vores samarbejde med de andre små-ø-skoler fortsætter, og vi har således været afsted på ø-lærerkursus i uge 41 sammen med de andre ø-skoler. Et altid meget givtigt og indholdsrigt seminar. Der er kun 10 ø-skoler tilbage, og vi er således den eneste med overbygning. På den vis er Anholt Skole unik i Danmark – for nok har vi blot 16 elever, men vi skal stadig holde den samme “maskine” i gang som en “almindelig” folkeskole. Det betyder, at hver enkelt medarbejder skal yde lidt mere, og at arbejdet i institutionen er lidt “mere end”, hvis vi skal få det hele til at glide. Det sætter jeg stor pris på at alle i personalet medvirker til.

Børnehaven er blevet digitaliseret og har fået en Kidsmart computer. Derved er vi med på den krævede digitaliseringsbølge, og det bliver spændende, hvad den indsats afstedkommer. Infoba og Ipads er ligeledes indført i Børnehaven. I januar fik indskolingen Ipads, og det er spændende at følge, hvordan digitaliseringen ikke blot er en erstatning, men tilbyder nye dimensioner og understøtter undervisningsdifferentieringen i undervisningen.

Institutionen har fået en ny hjemmeside, som fik det sidste skub på vejen af Joyann Nielsen, som har været en kæmpe hjælp og en dygtig “hjemmesidebygger”. Forhåbentlig kan hjemmesideopbygningen med udsendelse af nyheder efterkomme et gammelt ønske fra forældrene om mere information, men også virke som et vindue udadtil, der fortæller om anholterbørnenes daglige liv og institutionens virke.

I august blev vi inviteret til Legoland af Lego/DONG for at indvie Anholt Havmøllepark i Legoversion. En dejlig tur og skønt, at projektet også regner en smule på vore børn. Børnehaven har afholdt deres koloni i Grenå med stor tilslutning. Et herligt projekt, som er givtigt for alle parter. Vi har afholdt Hornfiskedag uden hornfisk (vi må vist kalde det en sommerudflugt næste gang) og som sædvanlig har vi spillet rundbold til sommerafslutningen.

Jeg ser frem til 2014, hvor nye store projekter lurer ;-). Vi skal med stolthed hejse det grønne flag, understøtte elevernes gode indsats omkring hønsehold, men også elevråd i det hele taget, tænke frem til vores store Irlandstur, det treårige skakprojekt afsluttes til sommer, nye initiativer i ø-regi, Alexander teknik, men ikke mindst arbejdet omkring den nye folkeskolereform.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange gode hilsner

Helene Hennings

Vor sol er bleven kold, 
vi er i vintervold 
og dunkle dage. 
Men nu er nedgang endt 
og håbet tændt, 
ja, håbet tændt, 
for nu er solen vendt. 
nu kommer lyset og den lange dag tilbage.
(Johs. V Jensen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.