Anholt Skoles historie

Første gang man hører om skolegang og undervisning på Anholt er da Frederik Dauw , præst på Anholt 1737 til 1743, vil lære beboerne at skrive. Det faldt ikke i god jord, men mødte megen modstand og forargelse. Til sidst skrev beboerne til øens ejer følgende klage: Da Denne præst gøre sig Umage for at faae oprettet en Skole iblandt os, fatter Menigheden Uvilje imod ham … Dauw måtte altså opgive og forlod snart øen.

Bedre gik et for  Peder Perle, Præst fra 1745 til 1761, han havde et kammer i præstegården, hvor han underviste, men i hvad og hvem han underviste vides ikke.

Fra 1787 til 91 var Lorentz Bynch præst på Anholt og han fortæller i Tidsskriftet “Iris og Hebe” om øen på den tid. Det hedder her bl.a: Dog er det Præstens Sag at føre Tilsyn med Børnenes Oplæring.  Forældrene maa selv lære Børnene at læse og give dem den første Undervisning i Kristendom, hvorefter Præsten underviser dem nogle Dage om Ugen.

Tiden går og præsterne bliver vel kede af at lægge plads til undervisningen.

Så da Kong Christian  den 8 skænker sten til skolebygning bliver der året 1843 rejst  et lille hus tæt ved præsteboligen, det som i dag kaldes “Den gamle skole” og nu er meninghedshus, efter tidligere at have været turistkontor og meget andet. Huset er i tiden løb udvidet flere gange, så det har fra starten været meget lille.

Da der i 1898 kom gang i at bygge en havn flyttede flere familier til øen og børnetallet voksede fra de sædvanlige ca. 20 til ca. 30, så blev der for alvor trangt i skolestuen, selv om eleverne er delt i 2 klasser.

I 1918 kommer endelig en ny og for den tid fin og rummelig skole, den skolebygning som stadig bruges, men nu er blevet meget større.

Læreren var stadig præsten hjulpet af en pogelærerinde.Kun en af de mange præster, der i tidens løb underviste, var uddannet lærer, så det har nok af og til været så som så med pædagogikken. Først i 1937 bliver der ansat en læreruddannet som andenlærer under præsten . Endelig i 1942 var det slut med præsterne, embedet blev opslået som et enelærerembede.

af Etly Stenberg