Forældremøde i Børnehaven

Kære Forældre

Onsdag d. 6/11 kl. 19-21 er der forældremøde for ALLE forældre med børn i vuggestue, børnehave og SFO (=Anholt Børnehave).
Nedenstående emner, er foreløbig foreslået.
Jeg foreslår, at vi prioriterer emnerne, når vi mødes og at I inden mødet har set den lille video “Så lad dog barnet” (Se link neden for).

Forældremøde d. 6/11 2013

– Regler for medbragte cykler / legetøj.
– hvorfor råber børnene? Hvad kan vi gøre?
– børn der melder sig ud/ boykotter aktiviteterne? Er det Ok? Hvad kan vi gøre?
– sko>< bare tær. Er det ok, at have bare tær udendørs om sommeren?
– INFOBA – smartboard præsentation
På opfordring sendes vejledning til oprettelse af forældreadgang til INFOBA igen: gå ind på www.infoba.dk stil musen på ”Forældre” i menubjælken og vælg ”Anmod om adgang”. Følg og udfyld anvisningen. De af jer, der har flere børn i institutionen skal kun skrive navnet på et af børnene, hvilket barn er underordnet. Når anmodningen er udfyldt klikkes ”anmod om adgang” og Kirsten vil derefter godkende jer til at bruge INFOBA. Derefter kan I selv oprette jeres øvrige børn i systemet ved at vælge ”tilføj barn”.
– lad dog børnene, se video på:
http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Foraeldresamarbejde/Video-Saa-lad-dog-barnet.aspx
– koloni til foråret/dato?

Hilsen
Birgit, Mia, Frank, Birthe og Kirsten