Forældrebrev om Norddjurs Kommunes politik for inklusion og tidlig indsats

tidlig inklusion
 
Kære forældre
   Alle børn og unge skal trives og udvikle sig i Norddjurs Kommune. De skal ses, som de unikke personer de er, og de skal være trygge og have selvværd, så de kan mestre de udfordringer de møder. Vi ønsker, at de skal være aktive kunne deltage i fællesskaber med andre børn og unge. De skal udfordres, så deres potentialer udnyttes bedst muligt og de udvikler sig på alle niveauer. 
                                                                                                                                                                                                                             Norddjurs kommunes politik for inklusion og tidlig indsats

 Læs mere her: Forældrebrev