Februarnyhedsbrev fra Børnehaven

Februar 2016

Kære Forældre og Børn!

I dag er der dejlig forårsstemning overalt. Solen skinner fra en blå himmel, forårsblomsterne pibler op og der er bål på legepladsen J

På trods af megen snak om affolkning og en uddøende ø, kan man da ikke andet end føle håb og tro på, at det nok skal gå på sådan en dejlig dag.

Den 2. februar er det kyndelmisse. Det kommer af det oldnordiske Kyndill, der betyder lys, jf. det engelske ord candle. Før i tiden var det normalt, at man tog varsel af vejret. Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag, bliver det tidligt forår. Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den 19, forsvinder kulden snart. Hvis det er tøvejr vil høsten blive god (Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø). Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt. I år var 2. februar blæsende og grå, så mon ikke snart det bliver varmere!?! J

I Børnehaven har vi tema om Dronning Dagmar. Børnene er meget optaget af historien, som de kan få genfortalt med dansk-tjekkisk Dukketeater fra Svanen torsdag d. 11/2 kl. 17:00 i skolens gymnastiksal. Stykket varer ca. 35 min. Bred meget gerne invitationen ud i hele samfundet – Alle er velkommen.

Uge 7 er lukkeuge. Børnehaven holder lukket det meste af vinterferien. Der er kun et barn tilmeldt i et par dage, så Frank og Kirsten holder ferie.

Pædagogisk konsulent Rikke Steffensen kommer igen d. 1.-2/3. Rikke skal hjælpe personalet med værktøjerne i INFOBA og Rikke vil desuden opholde sig i Børnehaven onsdag formiddag. Vi havde megen glæde af Rikke sidt, hun var her og vi glæder os til at se hende igen – det er altid godt at få øjne udefra til at se vores “blinde pletter”.

D. 16/3 holder vi fælles forældresamtale. Gruppe samtalerne er en måde at styrke fællesskabet på, at komme ud over kun at have fokus på “mig” og “mit”. Forskellige børn/voksne har forskellige styrker. “Der skal en landsby til at opdrage et barn”.

Dagsordenen kan se sådan ud:

 1. Børne udfordringer

Da personalet har tavshedspligt og ikke kan bringe specifikke problematikker op, vil vi opfordre til, at I som forældre tænker over hvilke emner/problematikker, I kunne tænke jer, at vi i fællesskab tager stilling til og forsøger at lave én indsats om.

  • Hvordan oplever vi børnene i børnegruppen?

Vi kan tage en runde, hvor forældre udtaler sig om egne børn.

  • Hvordan har børnene det sammen?
  • Hvad vil det sige at være populær?
  • Hvad vil vi gerne have?
  • Hvilke initiativer kunne forbedre trivslen?

(Venner, læring, leg, ude-inde, planlagte aktiviteter).

 1. Forældre udfordringer
  • Hvordan oplever forældrene dagligdagen, dagsrytmen?
  • Hvordan opleves stemningen i Børnehaven?
  • Hvordan opleves aflevering/modtagelse og afhentning af børnene?
  • Hvordan oplever forældrene børnehavens fleksibilitet?
  • Hvordan opleves forholdet mellem privatliv, fritid og “arbejdsliv”.
  • Hvilke initiativer kunne forbedre samarbejdet/trivslen?
  • Hvad kunne gøres anderledes?

(Nyhedsbreve, aktivitetsplaner, orientering mundtlig og på døren)

 1. Evaluering
  • Hvordan oplever I denne måde at holde samtale på? Godt /skidt?
  • Skal vi fortsætte og erstatte den ene forældresamtale med en fælles?
  • Hvordan skal dagsordenen være?
 1. evt.
  • Er der behov for individuel opfølgning på, det der er blevet sagt, så henvend Jer, så vi kan aftale et tidspunkt.
  • Andet?

Kirsten holder fri 4.-9/2 og er til møde på fastlandet d. 23.-25/2.

Hilsen Anholt Børnehave.