En dedikeret, synlig og samlende leder til Anholt Skole og Børnehave

Har du mod på at stå i spidsen for en lille ø-skole og børnehave, hvor du kender hvert barn? En skole med engagerede forældre, selvstændige børn i trygge omgivelser og nærhed? Er det dig? Så er muligheden her.

Norddjurs Kommune søger leder til Anholt Skole og Børnehave.

Hverdagen på Anholt Skole og Børnehave foregår i tæt kontakt med børn/elever, forældre og det forpligtende nære samfundsliv. Anholt Skole og Børnehave er forankret i lokalsamfundet og ligger i smukke omgivelser tæt på øens storslåede natur.

I Norddjurs Kommune vægtes læringsmiljøer og fællesskaber højt. Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi arbejder for at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. Vores værdigrundlag er tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Du vil referere til skole- og dagtilbudschefen og indgå i et lederforum på tværs af skole- og dagtilbudsområdet bestående af 10 ledere samt skole- og dagtilbudschefen.

Anholt Skole og Børnehave har 14 børn i skoledelen og 5 børn i børnehaven i alderen 0 – 6 år. Anholt har ca. 120 indbyggere.
Ledelsen af Anholt Skole og Børnehave udgøres af skolelederen og souschefen, der er daglig leder af børnehaven/SFO. Skolelederen har det overordnede ansvar for hele institutionens drift.
Lederen skal varetage såvel administrativ ledelse og administrativ opgaveløsning som pædagogisk ledelse og undervisning i folkeskolens fag.

Hvad er opgaverne?

Vi forventer at du har fokus på følgende opgaver:

 • Sikre et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde i lokaludvalget
 • Udviklingen af forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejdet gennem dialog og nytænkning
 • Fortløbende udvikling af de faglige kompetencer hos medarbejderne
 • Styrke læringsmiljøerne i Norddjurs Kommune gennem samarbejde med de øvrige skoler og dagtilbud samt Skoletjenesten
 • Profilere og synliggøre skolen og børnehaven og arbejdet med den Åbne Skole
 • Videreføre den positive udvikling og de gode resultater med blik for, hvad fremtiden kalder på for Anholt skole og Børnehave

Din profil

 • Du er struktureret og velorganiseret – følger op og følger til dørs
 • Du er en stærk og tydelig kommunikator – både i skrift og på tale
 • Du har økonomisk overblik og kendskab til budgetlægning og økonomistyring
 • Du skaber resultater gennem inddragende og gennemsigtige processer
 • Du har en grundlæggende forståelse for lokalsamfundet og bevidsthed om den rolle man som skoleleder har på Anholt
 • Du tør tænke og handle innovativt og kan se muligheder og løsninger i det lille øsamfund
 • Du er klar til at tage imod udfordringen omkring bosætning på Anholt
 • Du arbejder ud fra en anerkendende og tillidsbaseret tilgang
 • Du er en synlig leder, der er lyttende, besidder empati og har stærke relationelle kompetencer

Ansøgere er meget velkomne til at besøge skolen. Aftale om besøg kan træffes med souschef Kirsten Rasmussen, 89 59 28 63.
Ovennævnte står naturligvis også til rådighed for nærmere oplysninger om skolen og om boligmuligheder.

Besøg også ww.anholtskole.dk www.Anholtliv.dk og www.visitanholt.dk ,  hvor du kan finde flere oplysninger om skolen, børnehaven og øen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen, 42 72 92 19.

Ansøgning
Ansøgningen med relevante bilag skal være indsendt via Emply senest den 1. september 2020.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

 

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks