Effektiv læring på Anholt Skole

I skoleåret 2014-2015 har lærere og pædagoger i Anholt Skole og Børnehave arbejdet med tilegnelse af nye kompentencer, i forhold til kravene i den nye skolereform om synlig læring, som for alvor træder i kraft 1/8 2015.

Da vi af geografiske grunde ikke kan deltage i de udbudte kurser på fastlandet har vi valgt at arbejde med vores egen model og har udvidet tanken om synlig læring til også at omfatte børnehavebørnene. Derved skabes en rød tråd gennem barnets liv og udvikling i Anholt Skole og Børnehave med læring på alle niveauer, samt større samarbejdsflader mellem børnehavedel- og skoledel.

Dette er en ganske nyskabende tanke, som vi er ret stolte af at iværksætte.

Uddannelsen er varetaget af Cand. pæd. og tidligere skoleleder på Anholt Skole Lotte Brinkmann.

Læs mere på: http://anholt-laering.dk/kurser.php

Læs endvidere om vores forløb om effektiv læring under “ideer og projekter” som I finder på forsiden af vores hjemmeside, i den sorte bjælke eller Lotte Brinkmanns indlæg her:

 

Effektiv læring

Effektiv Læring – på Anholt Skole og i Anholt Børnehave

Læringsniveauet i både skoledelen og børnehavedelen er godt; men det udfordres i forhold til inklusion, talentudvikling, kvalitetsmåling og den nye skolereform. Vi står overfor det 21. århundredes pædagogiske udfordringer, udfordringer der kræver et paradigmeskifte.

For at imødegå dette, har ledelsen iværksæt kursusforløb i Effektiv Læring – om at tilgodese alle elevers behov. Det involverer hele det pædagogiske personale og strækker sig over skoleåret 2014/15. Kurset er udviklet af tidl. skoleleder, lærer, cand. pæd. Lotte Brinkmann, Anholt Læringsværksted.

Effektiv Læring handler om

   – at gå fra

lærercentret undervisning

   til

elevcentret læring

   – at gå fra

ideologibaseret undervisning

   til

forsknings- og evidensbaseret læring

På det første kick off kursus i juni 2014 blev lærerne og pædagogerne præsenteret for det 21. århundredes pædagogik og didaktik, en vifte af teorier forbundet hermed samt modeller og værktøjer til udvikling af eksisterende god undervisning og nye metoder, herunder synlig målstyret læring.

De efterfølgende kursusdage er bygget op med korte introduktioner og aktiviteter, der knytter an til teorierne og modellerne relateret til Effektiv, Synlig, Målstyret Læring. Der er tale om en progression inden for de enkelte teorier og modeller, hvor der bygges nye lag på i forhold til der, hvor den enkelte er i arbejdet med implementering af nye metoder og ny viden.

Mellem hvert kursusforløb arbejder lærerne og pædagogerne med at omsætte den ny viden i egen praksis, med mulighed for vejledning og guidning af konsulenten i selve processen hermed. Fokus er rettet mod paradigmeskiftet fra hvad barnet/eleven skal lære til hvordan lærer barnet/eleven!

Kursusdagene er/bliver tilrettelagt i et tæt samarbejde med ledelsen, med henblik på at støtte den enkelte lærer/pædagog bedst muligt.

Målet er at alle inden sommerferien er godt i gang med synlig målstyret læring, og at der er etableret et konstruktivt samarbejde mellem lærerne og pædagogerne byggende på professionelle læringsfællesskaber.

 

udeskole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.