Cafeaften om det fysiske og æstetiske børnemiljø

Kære Forældre og Personale

I indbydes hermed til den anden af to caféaftener i Anholt skole og børnehave mandag d. 29. april kl. 19-ca. 21:30. Aftenens tema er Det fysiske- og æstetiske børnemiljø.

Vi har lyttet meget til kritikken af sidste café aften og har forsøgt at rette dette cafémøde efter denne. Der vil således være 4 caféborde; 2 hvor der debatteres om det fysiske børnemiljø og 2 hvor der debatteres om det æstetiske børnemiljø. Denne gang indgår kun betydningen for børnenes trivsel, inklusion og læring. Som sidst rotters efter ca. 30 minutter, således at man mødes i flere mindre grupper.

Vi håber på lige så stor opbakning som sidst og at I alle vil møde op og bidrage. Der vil som sidst blive serveret vin, kaffe og snacks.

Meld gerne tilbage, hvis du ikke kan deltage.

Med venlig hilsen Anholt skole og børnehave.