Børnehavens nyhedsbrev maj

Maj 2014

Kære Forældre og Børn!

Det er blevet forår og allerede dage med meget sommerlige temperaturer. Det betyder dage, hvor vi er ude hele dagen og også spiser madpakker ude. Derfor vil vi for det første huske jer på, at børnene skal tjekkes hver dag for flåter – bare af med dem så hurtigt som de bliver opdaget. Vær opmærksom på om rødmen efter flåtbid breder sig og på influenza symptomer. Derudover regner vi med, at børnene på solskinsdage er smurt ind i solcreme hjemmefra. Vi smører ind igen ved middagstid. Alternativt er lyst og let tøj med lange ærmer og ben og en solhat, der dækker ører, pande og nakke rigtig godt.

Da vi er ude i al slags vejr, er regntøj, gummistøvler, varm trøje, en solhat og et helt sæt tøj fra yderst til inderst noget vi vil sætte stor pris på, er på børnenes hylder i garderoben. Vi vil være meget taknemmelige, hvis I hver dag vil følge op på, at hyldeudstyret er ajour.

Det vil endvidere være en stor hjælp, hvis de børn der kan cykle selv, har cykelhjælme og cykler med (med luft i hjulene). Cyklerne kan evt. stå i cykelstativet ved biblioteksindgangen.

Husk at Børnehaven lukker kl. 16. Dvs. at personalet skal kunne gå hjem kl. 16:00.

Vi har i Børnehaven indkøbt en lille transporterbar stige, som vi vil lære børnene at bruge, når de skal op og ned ad henholdsvis barnevogne og Christiania cykler.

I den kommende tid vil vi have ekstra fokus på larm. Det betyder at vi vil bruge forskellige tegn bla. “kaninøre” (to fingre, rakt i vejret) betyder lyt/vær stille, “stop/vent” (håndfladen vendt mod den der skal vente), når der afbrydes. Endvidere snakker vi med børnene om, at når man vil sige noget til nogen, så bruger man “snakkestemme” og går hen til vedkommende. Man råber ikke fra den anden side af lokalet eller skolegården, for så er konsekvensen, at der ikke bliver svaret. Vi voksne skal være gode rollemodeller og vi håber, at I hjemme vil bakke op om tiltaget. Se artikel om hæshed og rollemodel neden for.

Hvis I har mistanke om, at jeres børns stemmer er skadet eller har andre ting I kunne tænke jer at tale med tale-høre-sprogkonsulent Karen Margrethe Madsen om ved en uforpligtende samtale, kan I møde på skolen tirsdag d. 13/5 mellem kl. 17 og 18.

Fredag efter kr. Himmelfartsdag er lukkedag i børnehaven. Det betyder, at Børnehaven har lukket medmindre i meddeler, at I har brug for pasning denne dag. Lukkedage er indført for at spare penge, hvilket gøres ved at personalet har tvungen ferie og penge spares til vikar. Men da der er pasningsgaranti, skal vi holde åben, hvis der er behov for dette. Så meld gerne ind snarest, senest 15/5.

Børnehaven har selvfølgelig lukket på helligdage og der er ikke pasningsgaranti disse dage: dvs. d. 16/5, d. 29/5 og d. 9/6.

Mia starter kursus igen d. 9.-23/5. Birthe vil være vikar.

Frank holder ferie d. 26/5-13/6. Emilie Carlsen, som kender børnene fra sidste sommer, og Kirsten deles om Franks timer.

Hilsen Anholt Børnehave.

 

 

Børn&Unge i pdf-version

Voldsom stigning. Børn rammes hårdest af hæshed

 

På fem år er antallet af børn med stemmeproblemer på ambulante hospitalsbesøg steget fra ca. 300 til over 400.

 

Af: Miriam Lykke Schultz

 

Fra 2008 til 2012 er der sket en stigning på 25 procent i antallet af børn under ni år med så voldsomme stemmeproblemer, at de henvises til hospitaler. Det viser tal fra Statens Seruminstitut.
Når hæsheden får lov til at udvikle sig så alvorligt, skyldes det ofte, at forældrene tror, at hæshed går over af sig selv, fortæller talepædagog Anni Viuff Hansen, som underviser på kurset ’Hæse børnestemmer – hvad gør vi?’.
»Men ved at se tiden an risikerer man, at stemmeproblemerne bliver værre,« siger hun.
Det oplevede fireårige Liora, som bor og går i daginstitution i København. Efter at hun startede i børnehave, er hendes stemme blevet mere og mere slidt, fortæller hendes mor, Mary Tesfay.
»Hun lyder virkelig som en, der ryger 40 smøger om dagen. Jeg har efterhånden vænnet mig så meget til hendes hæse stemme, at jeg ikke længere tænker over det, men indimellem dukker hendes normale stemme op, og så kan jeg pludselig huske, hvordan den rigtigt skal lyde.«
Familien har besøgt en øre- næse- halslæge, og her var diagnosen klar: Liora er hæs, fordi hun overanstrenger sin stemme for at få ørenlyd, når hun er sammen med andre børn.

Kan ikke høre det. Overbelastning af stemmen er særligt problematisk for børn, fordi stemmen ikke er færdigudviklet og derfor er både sart og påvirkelig.
»Når man er begyndt at presse stemmen, oparbejdes et spændingsmønster i muskelgrupperne omkring halsen og struben, hvilket kan være svært at slippe af med igen,« siger Anni Viuff Hansen.
»Til sidst tror kroppen, at det er det normale, og man mister fornemmelsen for, hvor højt eller anstrengt man taler. Det er derfor, nogle børn ikke selv kan høre, at de råber, og nogle pædagoger med tiden udvikler en skærebrænderstemme,« siger hun.
Hvis man vil problemet til livs, skal der fokus på det samlede miljø i institutionerne, mener tale-hørekonsulent Annette Duch fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Frederikshavn.
»Når lydniveauet er så højt, at barnet er nødt til at hæve stemmen for at føle sig hørt, skal ikke kun det enkelte barn, men hele institutionen skrue ned,« siger hun og foreslår, at lydniveauet bliver tænkt ind i samtalekulturen.
»Som talepædagoger føler vi os nærmest magtesløse. Vi kan sige nok så meget, at børnene skal skåne stemmen og undgå at råbe, men når de kommer hen i institutionen, er de stadig nødt til at råbe for at få ørenlyd. Der er opstået en råbekultur,« siger Annette Duch, som forklarer udviklingen med, at institutionerne har fået flere børn, som skal deles om pladsen og de voksne.
Lioras mor så gerne, at der blev gjort en mere forebyggende indsats, for eksempel ved at satse på bedre normeringer i institutionerne. Hun er bekymret for sin datter:
»Hvis hun skal være hæs det næste halvandet år, kan jeg godt blive bange for, hvad det betyder for hendes stemme i fremtiden,« siger hun.

Bonusinfo
● Knuder på stemmelæber
(stemmebånd) skyldes overanstrengelse. Det kan give permanente skader. På kort sigt hæmmer knuderne stemmen så alvorligt, at det kan være svært at udtrykke sig.
● Overbelastning af stemmebånd er den mest almindelige årsag til hæshed.
● Alle, der har været hæse i mere end tre uger, bør undersøges af halslæge eller talepædagog.
● Stemmeproblemer opstår tre gange hyppigere hos pædagoger og lærere end i den øvrige befolkning.
● Læs guiden ’Sådan passer du på din stemme’ i Børn&Unge nr. 20/2013.
● Har du problemer med stemmen, og kan det skyldes dit job, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Spørg din arbejdsmiljørepræsentant og/eller din leder, hvordan du gør det. Det er vigtigt, at du anmelder, både for din egen skyld, for at skabe opmærksomhed om problemet og forebygge.

Kilde: Sundhedslex.dk, bupl.dk

Rollemodel

● Vær bevidst om dit stemmeleje. Voksne bryder sig ikke om, at der står én i den anden ende af rummet og råber til dem – det gør børn heller ikke.
● Svar aldrig et barn, som råber igennem lokalet. Vent, til barnet er tæt på dig. Råb skal kun bruges til at afværge farlige situationer.
● Hvis du bevæger dig hurtigt og fortravlet, stiger støjen. På samme måde smitter det af på børnene, hvis du bevæger dig roligt og sidder ned sammen med dem.
● Snak med børnene – ikke til dem – og introducer begrebet snakkestemmen. Så kan du sige: »Brug snakkestemmen,« når de er for højrystede.
● Henvis til et sted, hvor jeres samtale ikke forstyrrer, når forældre vil tale med dig inde på stuen.

 

 

 

 

IMAG2470 IMAG2490

(Børn og Unge nr. 6 2014)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.