Bevægelsesprofil for Anholt Skole og Børnehave

I det nye skoleår er 45 min daglig bevægelse en realitet. I den forindelse har jeg udarbejdet en bevægelsesprofil som ramme for lærernes tilrettelæggelse af undervisning. Som alt andet vil denne ramme og “bevægelsen” i praksis blive evalueret og diskuteret fremadrettet, således at profilen kan justeres og tilpasses vores mål og dagligdag.

Profilen er flankeret er Magdas Sct Hans bål – malet her til morgen. Børnenes malerier og tegninger kan man kun blive glad i låget af 😉

Bevægelsesprofil

Bevægelsesprofil og rammesætning for implementering af “45 min. daglig bevægelse”

.

Anholt Skole

I forbindelse med indførelse af den nye skolereform fra 1/8 2014 er bevægelse blevet en fast del af skoledagen. Ud over de almindelige pauser og frikvarterer skal hver fagopdelt lektion og den understøttende undervisning have bevægelseselementer som en fast del af undervisningen. Samlet set udgør bevægelsesdelen minimum 45 min. om dagen.

Bevægelse er et indsatsområde, der effektivt kan bidrage til udvikling af sociale fællesskaber og til elevernes trivsel på skolen. Trivsel, sociale fællesskaber og øget motivation er mål, der har præget bevægelsestilgangen og tanken om den sammenhængende skoledag. Derved kan bevægelse ikke blot skabe sammenhæng mellem det fysiske og mentale. I klasseværelset tænkes små brainbreaks som små teambuildingøvelser, hvor den sociale kontakt og interaktion styrkes. Eleverne skal have noget at være fælles om.

Al bevægelse i undervisningen skal give mening og være baseret på evidensbaserede udgangspunkter. Bevægelsen beskrives i årsplanerne og er tilrettet den enkelte lærer. Bevægelsesprofilen bruges i den pædagogiske og didaktiske tænkning og praksis.

Underviseren gør sig bevidst om, hvad eleverne skal lære og tilrettelægge bevægelsesaktiviteter, der fremmer disse mål. Dermed bliver bevægelse en tænkning, der gennemstrømmer lærernes måde at undervise på og elevens samlede skoledag.

Vi opbygger et materiale- og inspirationsbibliotek, hvor ideer og aktiviteter kan hentes samt afholder inspirationsmøder og sparringer.

Vi tænker i motion for sundhedens skyld og og bevægelse for læringens skyld, og vi skal vedvarende arbejde på, at både skolens og børnehavens områder inviterer til bevægelse.

Praksis

Som udgangspunkt kan bevægelse på Anholt Skole deles op i 4 tilgange:

  • Idrætsundervisning

 

 

  • Motion med høj puls

 

 

  • Brainbreaks

 

 

  • Bevægelse som læringsstil

 

 

  • Svømning

 

 

  • Idrætsundervisning

 

 

Idrætsundervisningen skal fortsat ses som fagopdelt undervisning med både idrætsfaglig teori og praksis. Idræt bliver med tiden et eksamensfag.

2. Motion med høj puls.

Motion for sundhedens skyld. Vi lægger 30 min. perioder ind til løbetræning. Disse lægges i slutningen af skoledagen, så eleverne kan bade hjemme. Det er ikke muligt at lade alle elever bade på en gang.

3. Brainbreaks

Betegnelsen brainbreaks er dækkende for en kort mental pause, hvor man via bevægelse får ilt til hjernen efter en længere koncentreret tilstand. Brainbreaks sikrer energi i klasseværelset. Bevægelseselementerne skal helst struktureres og kan samtidig være et bidrag til undervisningen eller en overgang.

4. Bevægelse som læringsstil

En kognitiv optagelse af viden. Forskning er positiv på, at mere bevægelse understøtter elevernes kognitive (erkendelsesmæssige) processer via det kropskinæstetikken. Bevægelse er ikke selve målet – det er midlet til at aktivere elevernes sanser og kroppe i undervisningen.

5. Svømning

Vi forsøger at lægge “svømning” ind i forbindelse med alle vores skoleudflugter.

Med venlig hilsen

Helene Hennings

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.