Bestyrelsesvalg i Anholt Skole og Børnehave

På mandag d. 7. april kl. 16.00 afholder jeg orienteringsmøde om skolebestyrelsesvalgt 2014. I forlængelse af dette afholdes opstillingsmøde.

I forbindelse med den nye skolereform er der ændringer i principperne for valget. De “gamle” indvælgelsesperioder bortfalder og vi starter således på “scratch” med helt nye perioder for de indvalgte.

Der skal vælges 4 personer for skoledelen til en 4-årig periode og 3 for børnehavedelen i en 2-årig periode. Derudover vælges 3 suppleanter.

Derudover tildeles vi muligvis en person fra det lokale erhvervsliv, dette besluttes dog først endeligt til et møde i kommunaludvalget efter påske. Som før, tildeles vi også en person fra kommunalbestyrelsen.

Yderligere nye tiltag er at ægtefæller kan vælges ind, men ansatte kan stadig ikke. Ansatte defineres som værende fastansatte med månedsløn. Alle “løsarbejdere” kan derved vælges.

Der kan stemmes på 4 kandidater og afstemningen bliver ved personlig fremmøde, udfyldelse af stemmeseddel, indsamling i stemmeurne og derefter optælling.

Tidsplan:

7. april: Orienteringsmøde og opstillingsmøde

20. april: Kandidatliste indsendes til kommunalbestyrelsen

1.-5. maj: Valgperiode

6. juni: Offentliggørelse af resultatet. Den nye bestyrelses konstituerer sig.

1. august: Den nye bestyrelse træder til.

Mulige kandidater er:

Carsten Brabrand

Joyann Nielsen

Niels Hvillum

Birthe Bækgaard

Laurits Fokke Møbjerg

Malene Halkjær Pedersen                              

Anne Damkjer

Bent Rasmussen

Matthew Greaves

Heidi Greaves

Jakob Kjærgaard

Signe Hylby

Med venlig hilsen

Helene Hennings

Vedlagt som bilag er folderen om Skolebestyrelsesvalg i Norddjurs Kommune

28130-14_v1_Skolebestyrelsesvalg i Norddjurs Kommune – folder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.