Bestyrelsen for Anholt skole og børnehave

Bestyrelsen har d. 20/6 2018 konstitueret sig for det kommende skoleår (2018-2019)

Formand: Signe Hylby

Næstformand: Anne Lautrup

Menige medlemmer: Laurits Møbjerg, Lykke Hansen og Bent Rasmussen.