Anholt Skole – leder / genopslag

Leder til Anholt Skole og Børnehave – Genopslag

For at tiltrække et bredere felt af kandidater genopslår vi stillingen

Har du mod på at lade dig udfordre af engagerede forældre, selvstændige børn i trygge omgi-velser og nærhed i hverdagen på en lille ø-skole? Er det dig?
Så er muligheden her.

Norddjurs Kommune søger til ansættelse pr. 1. august 2015 ny leder til Anholt Skole og Bør-nehave, idet skolens nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer.

Ledelsen af Anholt Skole og Børnehave udgøres af skolelederen og souschefen, som er daglig leder af børnehaven/SFO. Skolelederen har det overordnede ansvar for hele institutionens drift.

Hverdagen på Anholt Skole foregår i tæt kontakt med elever, forældre og det forpligtende nære samfund, langt fra det pulserende fastland. Anholt Skole og Børnehave er dybt forankret i lokalsamfundet og ligger i smukke omgivelser i øens storslåede natur.

Du skal kunne se fordelen og mulighederne ved at være leder på en ø-skole med 4 ugentlige færgeafgange i vinterhalvåret, hvor alle kender alle og hvor du møder elever, forældre og kol-leger i mange andre sammenhænge i hverdagen.
Anholt har ca. 130 indbyggere.

Anholt Skole og Børnehave har 13 børn i skoledelen, 6 børn i 0.-5. klasse og 7 børn i 6.-9.kl. – og 9 børn i børnehaven i alderen 0 – 6 år.

Der er særlige udfordringer knyttet til stillingen som leder på en skole og børnehave i et øsam-fund, hvor skolen også er et væsentligt samlingssted for beboerne i fritiden.

Lederen skal varetage såvel administrativ ledelse og administrativ opgaveløsning som pæda-gogisk ledelse og undervisning i folkeskolens fag.

IMG_4794

De administrative kompetencer omfatter bl.a.

 • økonomisk overblik og økonomisk styring af institutionens samlede budget
 • håndtering af løn- og ansættelsesforhold for forskellige faggrupper
 • håndtering af administrative IT-programmer/-værktøjer
 • konkrete sekretærfunktioner
 • håndtering af skolens funktion som ramme om mange fritidsaktiviteter
 • håndtere personlige samtaler i et nært samfund hvor alle kender alle


De pædagogiske ledelseskompetencer omfatter bl.a.

 • vejledning og praktiske anvisninger i anvendelse af principperne for undervisningsdifferentiering
 • vejledning i anvendelse af de mange intelligenser på børnehaveniveau
 • at være velfunderet i pædagogisk teori og nye tendenser
 • erfaring med specialpædagogik med henblik på sparring
 • faglig sparring med lærerne
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af personaleudvikling
 • fleksibel i tilrettelæggelse af lærernes arbejdstider med mulighed for at tage til fastlandet for at varetage speciallæge/tandlægebesøg, kurser, familiepleje o.l.

Undervisningsmæssigt skal lederen kunne påtage sig undervisning i størstedelen af skolens fag. Lederen varetager ca. 10 ugentlige undervisningslektioner.

I forhold til de personlige kompetencer ønsker vi en leder, der er klar til at tage imod udfor-dringen omkring bosætning på Anholt og dagligdagen i institutionen med et åbent sind og som er klar til at lægge tid, engagement og energi i opgaven.

Norddjurs Kommune
Fælles for alle ledere i Norddjurs Kommune er, at de leder ud fra Norddjurs Kommunes over-ordnede værdisæt; åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger.

I Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag er der desuden fokus på fire pejlemærker: 1) Ledelse af medarbejdere, 2) demokrati, omverden og partnerskab, 3) forandring, innovation og nye måder, 4) økonomi i balance.

Anholt Skole og Børnehaves nye leder forventes at være en synlig bærer af de fælles værdier og pejlemærker i sit virke som leder, som medspiller i den samlede ledergruppe på skole- og dagtilbudsområdet og som leder i Norddjurs Kommune.

Ansøgere er meget velkomne til at besøge skolen. Aftale om besøg kan træffes med nuværende leder Helene Hennings, 89 59 28 60, eller souschef Kirsten Rasmussen, 89 59 28 63.

Ovennævnte står naturligvis også til rådighed for nærmere oplysninger om skolen og om bo-ligmuligheder.

Besøg også www.anholtskole.dk, www.anholtliv.dk og www.anholt.dk, hvor du kan finde flere oplysninger om skolen, børnehaven og øen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Finn Nørskov Mikkelsen, tlf. 89 59 32 25 eller fnm@remove-this.norddjurs.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen sendes pr. mail til cs@remove-this.norddjurs.dk

Eller til

Norddjurs Kommune,
att.: Charlotte Sørensen,
Glesborg Bygade 1,
8585 Glesborg

Den skal være os i hænde senest mandag, den 18. maj 2015 kl. 8.00.

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst med en grundlønsindplacering på løntrin 46 + 2 løntrin i funktionslønstillæg.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 1. juni 2015 på Anholt.

I forbindelse med samtalerne må der påregnes overnatning til efterfølgende dag grundet fær-geafgang. Overnatning vil naturligvis være gratis.

logo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.