Alexanderteknik på skemaet i Anholt Skole

Alexander

I forårssemesteret vil Torben undervise 5.-9. kl. i Alexanderteknik: Unødvendige fysiske og mentale spændinger i dagligdagen.

Det er en læreproces hvor eleven gradvist tilegner sig større og større beherskelse af metoden, resultatet vil typisk være at eleven sidder, står og går med større lethed end før.

Af disse 3 (sidde stå og gå) vil vi især fokusere på det at sidde, dels fordi skolens trditionelle mål kræver at man kan sidde (relativt) stille i nogen tid, dels fordi mange jobs fremadrettet (så vidt vi kan se) vil være jobs hvor man sidder, typisk foran en skærm og endelig fordi den vestlige måde at sidde på (på en stol) er særligt udfordrende for kroppens koordination og sammenhæng.

Målet for undervisningen: At eleverne får mere ro og sammenhæng i kroppen og at de kan vælge at sidde stille i længere tid og fordybe sig hvis de ønsker det.

Midler: Enkle fysiske og mentale øvelser.

Redskaber: Stol og bord, liggeunderlag.