Aktivitetsplan for Anholt Børnehave uge 22

Aktivitetsplan for Anholt Børnehave uge 21 ny

 

Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen – konventionen om barnets rettigheder – som FNs generalforsamling vedtog den 20. november1989.

Børnekonventionen er verdens børns “grundlov”. Formålet med børnenes grundlovsdag er at sætte fokus på børns rettigheder.

Børnenes grundlovsdag afholdes den 1. juni og Anholt Børnehave vil, som vi plejer, gå til skurvognen, hvor vi hører og holder grundlovstaler, leger forskellige lege og spiser madpakker. Vi har inviteret skolebørnene med.

Vi vil i ugens løb synge Mek Peks hyldest til FNs Børnekonvention: “Børn er børn” en del gange.

Endvidere får vi besøg af pædagogisk konsulent Rikke Steffensen. Og så skal vi have sået færdigt i markhaven og nyde det gode vejr så vidt muligt.