Aktivitetsplan for Anholt Børnehave uge 21

Aktivitetsplan for Anholt Børnehave uge 21 ny (1)

I uge 21 vil Kirsten være rejst fra tirsdag til fredag, Eva vikarierer. Vi vil starte et hovedrengørings-sorterings-oprydningsprojekt op sammen med børnene, hvor vi vil forsøge at gøre Børnehaven mere hyggelig og overskuelig.

Vi vil tage på madpakketure, når vejret er til det samt ordne markhaven.

Sideløbende fortsætter vi med vores Krible Krable tema, og husk at det er i denne uge, at Ramasjang genudsender Katrine Kaarøes Kriblekrableudsendelser fra Anholt. (Ca kl. 07.02 og 17.48 hver dag)