Nyhedsbrev fra Skole og Børnehave

Juni 2020

Kære forældre og børn!

Så nærmer sommeren sig og tiden, hvor Børnehaven flytter i skurvognen J

Børnehaven er allerede på mange ture til skurvognen, men når skoleferien starter og det vil i år sige d. 29/6 flytter vi, således at børnene fra denne dag skal hentes og derefter også afleveres i skurvognen.

I år vil temaet for sommeren igen være Havfald. Vi vil samle skrald på strandene, tale og læse om betydningen af at passe på vores jord.

Vi vil også være at se rundt omkring på øen med vores Christiania cykler for at deltage i sommerens kulturelle aktiviteter.

Og så dyrker vi gulerødder, tomater, blomster m.v. i markhaven ved Karisholmsvej, som Mia igen i år har udlånt til Børnehaven – TAK FOR DET. Børnene nyder, når vi i sommeren og efteråret kommer forbi og kan hive en gulerod, tørre den af i græsset og spisen den med top frisk fra haven.

Vi vil igen i år tilbyde sommer-SFO for Anholtskolebørn, der vil være med i skurvognen i sommerferien. Børnene kan indmeldes i sommer-SFO via pladsanvisningen i Norddjurs kommune på pladsanvisningen@norddjurs.dk

Når solen skinner forventer vi, at børnene er smurt ind i solcreme på bare steder fra morgenstunden. I børnehaven bliver børnene smurt ind igen til middag.

Når vejret er til det, bader vi i havet med børnene efter gældende regler – se regler på hjemmesiden under fanen “Bestyrelsen > Retningslinjer, principper og politikker”.

D. 23.-24/6 får vi besøg af SSP konsulenterne Peter B. Lyng og Anne Grethe Grann fra Norddjurs ungdomsskole. Onsdag d. 24/6 vil Peter og Anne Grethe snakke med mellem- og ældste klasse om især alkohol, men også om andre misbrugsfristelser. Onsdag aften kl. 19-21 inviteres ALLE forældre (også yngste- og børnehaveforældre) til forældremøde, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Peter og Anne Grethe.

Onsdag d. 24/6 vil der ikke være udeskole med Malle, i stedet vil Jakob og Kristine lave aktiviteter med yngste klasse, evt. i samarbejde med Børnehaven.

Sidste skoledag er d. 26/6. Børnene møder kl. 9 på skolen og vi følges derfra til fodboldbanen hvor vi spiller den årlige rundboldkamp: de voksne (forældre er velkomne) mod børnene. Børnehavebørnene går med og hepper, så mød op kl. 9:00. Torsdag d. 25/6 er der sammenskudsgilde for børn, forældre og personale. Alle møder med lidt til det fælles tagselvbord og eget kød til grillen. Grillen er klar kl. 17. Taler og festlige indslag er velkomne.

Tirsdag d. 7/7 kl. 10-12 får vi besøg af Maria Rørbæk i skurvognen. Denne gang vil Maria komme med sin spritnyt bog, Sprogheksen (Gyldendal 2019), der er en efterfølger til Bogstavtyven og Ordtrolden:

Sjov med sprog: Sprogheksen

Når en sprogheks har været på spil, bliver rundt der ordene byttet på, så manden gik tur med hunden fx bliver til: Hunden gik tur med manden.
I denne forestilling bliver børnene inddraget i historien om Sprogheksen (Gyldendal 2019) efterfulgt af sang og sproglege med udklædning. Børnene kommer også til at opfinde deres eget fantasivæsen, som lav kuk i sproget.
Målgruppe: Børn mellem 3 og 8 år
Varighed: 45 minutter
Vi inviterer i den sammenhæg alle fastboende børn og børn der er på sommerferie på Anholt til at være med sammen med deres forældre. 

Børnehavens 25 års fødselsdag holder vi mandag d. 3/8. Der vil være åbent hus med kaffe, saft og kage ved skurvognen. Alle er velkomne også gæster og familiemedlemmer.

D. 22/8 er der atter arbejdsdag på skolen. Malle, Signe og Mia har søgt penge ved Friluftsrådet til projekt “Fra hav og jord til bord” og er tovholdere på div. opgaver til dette projekt. Vi mødes kl. 10, arbejder igennem og slutter med en fest.

Desværre er vores skoleleder fritstillet pr. 16/6 pga. sygdom. Der vil blive slået en stilling op over sommeren, hvor der søges en ny skoleleder. Indtil der er fundet en ny leder vil Kirsten varetage de ledelsesmæssige opgaver. Dog vil de ledelsesmæssige opgaver vedrørende skemalægning og skoleårets planlægning blive varetaget og understøttet af Jacob Hørlyk (leder af Søren Kanne Skolen).

Som det ser ud nu fastholdes den nuværende klassedeling med samme elever i yngste-, mellem- og ældste klasse. Planen er at Kristine fortsætter som klasselærer i yngste, Torben i mellem og Susanne som klasselærer i ældste.

Bestyrelsen har konstitueret sig og træder i kraft 1/8 2020:

Formand: Jakob Kjærgaard

Næstformand: Laurits Fokke Møbjerg

Forældrerepræsentanter: Jimmy Larsen, Anne Lautrup og Signe Hylby

Derudover skal der i personalegruppen vælges to personalerepræsentanter; én fra skolen og én fra børnehaven, og 1-2 elevrepræsentanter.

Hvis Jeres vuggestue/børnehave/SFO barn holder sommerferie, hører vi gerne om dette snarest. Skriv en mail til kira@norddjurs.dk

God sommer J

Hilsen Anholt Skole og Børnehave